07.10.2022

6. Sivil Strateji Sempozyumu Düzenleniyor

Marmara Üniversitesi, 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde 6. Sivil Strateji Sempozyumunu organize ediyor. Sempozyuma sözlü bildiri, poster bildiri ile veya dinleyici olarak katılabilirsiniz. Özet gönderimi için son tarih 1 Aralık.

Sivil Strateji Sempozyumu sivil toplum, yönetişim, stratejik yönetim ve kamu yönetimi alanında araştırmacıları, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri, özel sektör temsilcilerini ve kamu yönetiminden bürokratları bir araya getirmeyi planlamaktadır. Sempozyum ile sivil stratejilerin, politika ve programların oluşturulması amacıyla proje iş birliklerinin geliştirilebilmesi için iletişim ve iş birliği zemini oluşturmak hedeflenmektedir. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin, yönetişim alanında örnek proje uygulamalarını paylaşmaları önemsenmektedir.

Katılım Fırsatları

▪ Tüm bildiriler ISBN’li bildiri kitabında Marmara Üniversitesi tarafından yayınlanacaktır.

▪ Seçili bildirilerin Marmara Üniversitesi tarafından çıkartılan uluslararası dergilerde basılması için ilgili süreç başlatılacaktır.

▪ Bildiri sahibi katılımcılara Marmara Üniversitesi tarafından sertifika verilecektir.

▪ Dereceye giren bildiriler web sitesinde yayınlanacak ve ulusal basın ile paylaşılacaktır.

Örnek Bildiri Konuları

▪ Kentsel yaşam kalitesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği projeleri

▪ Yaşam kalitesi için birlikte çalışma üretme projeleri

▪ Sosyal belediyecilik uygulamalarında paydaşlar ile iş birliği

▪ Vatandaşlık ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi amaçlı projeler

▪ Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve eylem kapasitelerini geliştirme amaçlı projeler

▪ Sivil toplum kuruluşlarının uzmanlaşması amaçlı projeler

▪ Sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel aktörler (kamu kurumları, özel sektör temsilcileri) iş birliği ağları oluşturma projeleri

▪ Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaş ile diyalog süreci

▪ Stratejik planlama sürecinde paydaşlar ile iletişim

Bildiri hazırlama kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için:

Bildiri Daveti

http://spms.sempozyum.marmara.edu.tr/

1/6

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >