23.09.2020

5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu

5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2020), 24–25 Eylül 2020 tarihlerinde Çevre Vakfı, ÇEKUD, Akademik Platform ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile online olarak gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun ana teması “Şehirleşme, Göç ve Çevre Etkileşimi” olarak belirlenmiştir. Şehirleşmenin, göç olaylarının da etkisiyle toplumun sosyal ve fiziki çevresi üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Sempozyumda bu konunun derinlemesine tartışılması ve karar vericilere bilimsel çıktıların aktarılabilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında sempozyumda; ekte program ve detayları verilen oturum ve panellerle günümüzün çevresel problemlerinin teknik ve ahlaki çözümlemelerine de yer verilecektir.

Kayıt ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ekler