01.07.2021

5 Haziran Dünya Çevre Günü Bu Yıl “ekosistem Restorasyonu” Temasıyla Kutlandı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen BM Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildiği 1974’ten bu yana küresel ölçekte etkinliklerle kutlanan Dünya Çevre Günü’nde hükümetler, işletmeler ve vatandaşların katılımıyla çeşitli temalarla çevre kirliliğinin boyutlarına dikkat çeken ve çevre duyarlılığına işaret eden etkinlikler yapılmaktadır.

Dünya Çevre Günü bu sene Ekosistem Restorasyonu teması ile Pakistan’ın resmi ev sahipliğinde kutlandı. Ekosistem restorasyonu, doğayı tüketmenin aksine iyileştirmek için hasarın önlenmesi, durdurulması ve tersine çevrilmesi anlamına gelmektedir. BM tarafından bu Dünya Çevre Günü’nde ormanlardan tarım arazilerine, dağların tepesinden denizin derinliklerine kadar milyarlarca hektarı canlandırma misyonu olan Ekosistem Restorasyonu On Yıl girişimi başlatılmıştır.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ, BM EKOSİSTEM RESTORASYONU ON YIL GİRİŞİMİNE ÜYE BELEDİYELERİ VE PAYDAŞLARINDAN ALDIĞI GÜÇLE DESTEK VERDİ

Çevre kirliliğini önleme hassasiyetiyle kurulan ve kurulduğu günden bu yana çevre alanında kapasite geliştirmeyi görev bilen Marmara Belediyeler Birliği (MBB) #GenerationRestoration küresel söylemini vurgulayarak BM Ekosistem Restorasyonu On Yıl girişimine üye belediyeleri ve paydaşlarından aldığı güçle destek verdi. Bu bağlamda MBB’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı BM Ekosistem Restorasyonu teması ile uyum içerisinde çevre yönetiminin her bileşenine temas edecek şekilde çok sayıda etkinliği içerdi.

MBB 2021 Dünya Çevre Günü programı genel iletişim kampanyaları, çevrimiçi seminerler ve etkinlikler olmak üzere 3 temel sacayağına oturdu. Bu kapsamda #DünyaÇevreGünü#EkosistemRestorasyonu ve #ÇepeçevreMarmara etiketleriyle başlatılan yan etkinlik çağrısı büyük ilgi gördü.

Belediyeler, belediye iştirakleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, öğrenci toplulukları ve özel girişimler yaptıkları etkinliklerle MBB 2021 Dünya Çevre Günü Programına katkı sundular. Program kapsamında Yerelde İklim Değişikliği, Hava Kalitesi ve Çevre Sağlığı, Su Yönetimi ve Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi olmak üzere dört tema altında 17 belediye 39 etkinlik, 5 sivil toplum kuruluşu 15 etkinlik, 4 üniversite 4 etkinlik, 2 öğrenci topluluğu 2 etkinlik, 1 özel girişim 1 etkinlik ve iki belediye iştiraki 2 etkinlik olmak üzere 31 kuruluş 63 etkinlik gerçekleştirdi. Genel iletişim kampanyalarında başta sürdürülebilir su tüketimi ve tek kullanımlık malzeme tüketiminin azaltılması olmak üzere MBB sosyal medya paylaşımlarına her seviyeden destek verildi. Türkiye genelinde 100 bin kişiye doğrudan ulaşılırken sosyal medya bilgilendirmeleri çok daha fazla insana dolaylı olarak hitap etti.

Sürdürülebilir çevre yönetiminin tüm bileşenleri konusunda gerek farkındalığı artırmaya yönelik gerekse sektörel paydaşların kapasitelerini geliştirmeye yönelik seminer, sempozyum ve eğitim programları gerçekleştiren Marmara Belediyeler Birliği,  ÇevreGünü temasının Ekosistem Restorasyonu için Acil Gündem olarak belirlendiği bu küresel gündeme katkı sunmak üzere ayrıca “5 Haziran Dünya Çevre Günü – Acil Çevre Gündemi” başlıklı bir çevrimiçi seminer düzenledi.

Diğer İçerikler Haberler