31.10.2023

2023 Sivil Katılım Hibe Programı İçin Başvurular Başladı

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı-II Fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulanan Sivil Katılım Hibe Programı için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2023’tür.

Program kapsamında başvuruları sivil toplum kuruluşları yapması gerekmekte olup başvuruda yerel yönetimlerin ortak olarak yer alması zorunludur.

Program, istek, güven ve karşılıklı kabule dayalı bir platform sunarak STK ve Kamu Kuruluşlarının birlikte çalışmasını teşvik etmeyi ve sürdürülebilir bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte programın özel hedefi, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve diğer ilgili paydaşlar arasında yardım/dayanışma ortamı sağlayarak iletişimi güçlendirmektir. Ocak 2025 ile Eylül 2025 arasında uygulanacak olan program kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK) ve yerel yönetimler/kamu idareleri ortaklığında gerçekleştirilecek yerel projelere hibe verilecektir.

Hedefler ve Öncelik Alanları

Program kapsamında öncelik alanları belirlenmiştir.  Başvuruda yalnızca bir öncelik alanını içeren projeler kabul edilecektir. Öncelik alanlarına https://www.sivilkatilim.org.tr/hibe-basvuru-rehberi/ üzerinden erişebilirsiniz.

Başvuru sahibinin hibeden yararlanabilmesi için aşağıda verilen kriterleri sağlaması gerekmektedir:

·         Tüzel kişiliğe sahip olması,

·         Kâr amacı gütmemesi,

·         Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olması, yani dernek, vakıf, federasyon/konfederasyon veya kâr amacı gütmeyen kooperatif olması,

·         Türkiye'deki sivil toplum mevzuatına uygun olarak kurulmuş olması veya genel merkezinin Türkiye'de bulunması ve,

·         Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulmamış olması.

Uygun olmayan başvuru sahipleri için detaylı açıklamalar Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Mali Destek

Bu teklif çağrısı kapsamında ayrılan hibe programının toplam bütçesi 3,5 milyon Dolar'dır. Hibe desteği, sivil katılımı artırmak ve çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla üç farklı bölüme (lot) ayrılmıştır.

Proje Süresi

Önerilen projenin planlanan uygulama süresi Lot 1 ve Lot 2 için en az 4 ay, en fazla 12 ay; Lot 3 için ise en az 4 ay, en fazla 15 ay olmamalıdır.

Hibe Programı Kapsamı ve Projenin Uygulanacağı Yer

Hibe programı yalnızca Türkiye'den yapılan başvurulara açıktır ve projenin faaliyetleri Türkiye'de gerçekleştirilmelidir.

Sivil Katılım Hibe Programı için detaylı bilgileri https://www.sivilkatilim.org.tr/  üzerinden inceleyebilirsiniz.

Diğer İçerikler Duyuru

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Kömür Kültür Sanat Merkezi, Ortaklaşa Hibe Programı Desteğiyle Açıldı
#Kültür

Kömür Kültür Sanat Merkezi, Ortaklaşa Hibe Programı Desteğiyle Açıldı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Kömür Kültür Sanat Merkezi, Ortaklaşa Hibe Programı Desteğiyle Açıldı
#Kültür

Kömür Kültür Sanat Merkezi, Ortaklaşa Hibe Programı Desteğiyle Açıldı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >