09.06.2021

Ennı'nin 2021 İyi Uygulamalar Çağrısına Başvurular Başladı

Kapsayıcı işgücü piyasası yaratılmasına katkı sunma amacıyla kurulan Avrupa Kapsayıcılık için İnovasyon Ağının (The European Network of Innovation for Inclusion - ENNI) 2021 İyi Uygulamalar çağrısına başvurular başlamıştır. Başvurular Türkiye’deki belediyelere açıktır.

Avrupa Kapsayıcılık için İnovasyon Ağı, 2021 iyi uygulamalar çağrısıyla Avrupa’daki sosyal problemleri yeni tekniklerle ele alan ve etki yaratan iyi uygulamaları ortaya çıkarıp ilgili kişi ve kurumlara ilham olmayı amaçlamaktadır. Çağrı kapsamında göçmenler, işsizler, engelliler gibi dezavantajlı grupların yenilikçi yöntemlerle işgücü piyasasına dahil edilmesini sağlayan projeler iki farklı kategoride değerlendirilecektir:

Kategori 1: Sosyal Kapsayıcılık Programları Yoluyla Dezavantajlı Grupların İstihdam Edilebilirliklerini Teşvik Eden Uygulamalar

Kategori 2: Kapsayıcı Girişimcilik Programları Yoluyla Dezavantajlı Grupların İstihdam Edilebilirliklerini Teşvik Eden Uygulamalar

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

  • Yenilik - Dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik kapsayıcılıklarını artırmayı amaçlayan yenilikçi, yeni zorluklara yenilikçi yöntemlerle yanıt veren ve yeni metodolojiler kullanan projeler
  • Etki - Toplumda değişiklik yaratan, verimlilik ve etkililiğe odaklanan ve sürdürülebilir bir etki yaratan projeler
  • İlham - Ölçeklenebilir ve başka şartlarda da hayata geçirilebilecek projeler
  • Kapsayıcılık – Risk altında olan kişilerin sosyal kapsayıcılığını sağlayan, sosyal inovasyon yoluyla savunmasızlığı dayanıklılığa çevirmeyi hedefleyen ve dezavantajlı grupları kendi geçim kaynaklarını edinme sürecinde destekleyen projeler

Çağrı kapsamında her bir kategoriden ikişer finalist ve birer kazanan belirlenecektir. Her iki kategorinin de kazananları ve finalistleri çeşitli etkinliklere davet edilecek ve bu aktivitelere katılım giderleri ağ tarafından karşılanacaktır. Söz konusu grubun davet edileceği etkinlikler aşağıdaki gibidir:

  • Madrid'de düzenlenecek olan ve ödül töreninin de gerçekleşeceği 2021 Avrupa Etkinliği
  • İlgili kategorinin birincisi olan kuruma inceleme gezisi
  • İlgili kategori ile ilgili proje geliştirmek için oluşturulan çalışma grubu etkinliği

Kazanan iyi uygulamalarla ilgili bilgiler ağın internet sitesinde yayınlanacak ve böylece Avrupa düzeyinde görünürlükleri artırılacaktır. Ayrıca kazanan kurumlara inceleme gezilerinin ayarlanması için 2000 Euro ödeme yapılacaktır.

Başvurusu yapılacak projeler sonlanmış ya da devam ediyor olabilir. Söz konusu iyi uygulamalar hiçbir şekilde ticari amaç gütmemelidir.

Başvuru Süreci Hakkında

Çağrıyla ilgilenen belediyelerin ağa ücretsiz olarak kayıt olduktan sonra  link üzerindeki başvuru formunu doldurarak 11 Temmuz 2021’e kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Ağa link üzerinden kayıt olabilirsiniz.

Çağrıyla ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilir, ilgili sorularınızı [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.