09.05.2019

Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının İkincisi MBB Ev Sahipliğinde Düzenlendi

Suriye göçünden etkilenen kentlerin hizmet kapasitelerinin artırılmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Türkiye Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde düzenlenen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları” programının ikincisi 2 Mayıs 2019 tarihinde MBB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Göç ve Mülteci Krizi Bağlamında Yerel Yönetim Finansmanı’’ başlığıyla gerçekleştirilen buluşma MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı ve RESLOG Projesi MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca ile RESLOG Türkiye Proje Koordinatörü Gül Tucaltan tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Program kapsamında Sn. Dr. Yahya Can Dura ve Sn. Coşkun Karakoç tarafından “Göç ve Mülteci Krizi Bağlamında Yerel Yönetim Finansmanı” konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. Yerel yönetimlerin finansmanı bağlamında odaklanılması gereken alanların neler olduğuna değinilen buluşmaya Marmara Bölgesi ve Çukurova Bölgesi pilot belediyeleri ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği de katılım sağladı.

Göç ve yerel yönetimler ilişkisinin belediye hizmetlerinin finansmanı bağlamında değerlendirildiği programda yerel yönetimlerin kapsayıcı hizmet sunumunda karşılaştıkları mali sorunlar, mevcut gelir-gider ve kaynak yönetimi modelleri ile proje bazlı alternatif fon kaynakları ele alındı. TBB Proje ve Finansman Birimi Müdürü Cemal Baş ise FRIT II fonu ile ilgili çalışmalardan bahsetti. Ortak kent kültürünü ve yaşamını tesis eden ve idame ettiren belediyelerin Suriye göçü karşısında finansal kaynaklarını geliştirmelerine olanak tanıyacak araçlar üzerinde durulan programın öğleden sonraki oturumunda yapılan grup çalışmasında ise belediyeler örnek olay üzerinden bütçe gelir gider tablolarını inceleyerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Diğer İçerikler Haberler