03.05.2017

Yerel Yönetimlerin Ab Entegrasyonu Konuşuldu

Marmara Belediyeler Birliğinin üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın İrtibat Görevlileri Komitesi (CLO) toplantısı ve “Güney-Doğu Avrupa’da İyi Yönetişim için Yerelleşme ve AB Politikaları: Yerel Yönetimlerin Avrupa Entegrasyonundaki Rolü” konulu çalıştay 6-7 Nisan 2017 tarihlerinde Belçika’nın başşehri Brükselde gerçekleştirildi.

Avusturya Kamu Araştırmaları Merkezi (KDZ) ve NALAS tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) Brükseldeki merkezinde gerçekleşen çalıştaya Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye’den katılım gösterildi. Toplantılara Marmara Belediyeler Birliğini (MBB) temsilen Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özkul katıldı.

“WHITE PAPER- EUROPE 2025” YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERİ DAHİL ETMELİ

NALAS Başkanı Naim Ismajli ve CEMR Genel Sekreteri Frederic Vallier’in açılış konuşmalarının ardından çalıştay oturumlarına geçildi. CEMR’in AB fonlu PLATFORMA programının Güney-Doğu Avrupa’ya genişletilmesi amaçlanıyor. CEMR, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’nın Geleceğine ilişkin tasarladığı Europe 2025 isimli White Paper belgesine, yerel ve bölgesel yönetim perspektifine ilişklin bir pozisyon belgesiyle ve NALAS ile işbirliği içerisinde katkıda bulunmayı amaçlıyor.

IPA II, YEREL YÖNETİM REFORMLARINI ŞART KOŞUYOR

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) değerlendirildiği oturumda katılımcı yerel yönetim birlikleri ülkelerindeki mevcut fon kullanımları hakkında bilgiler verdi. MBB Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özkul, Türkiye’de 2000’li yılların ortalarında başlayan kamu yönetimi reformu çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü ve yerel yönetimlerin bu anlamda güçlendiğini ifade etti. AB üyelik sürecinin reform gereksiniminde belirleyici olmamakla birlikte esas belirleyici iç dinamiklere katkıda bulunan bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetimlerinin Avrupa Entegrasyonun Katkısı başlıklı oturumda NALAS Projeler Sorumlusu Joachim Roth tarafından NALAS’ın AB ile ilgili çalışmaları sunuldu. NALAS İkinci Başkan Yardımcısı Darko Fras’ın Slovenya’dan deneyimlerini aktarmasınn ardından söz alan MBB Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özkul, yerel yönetimlerin AB fonlarının kullanımında ve halka anlatılmasında en ideal kurumlar olduğu ve dolayısıyla AB entegrasyonunun önemli aktörleri olduğunu belirtti.

MBB GÖÇ RAPORU: TÜRK BELEDİYELERİ GÖÇ YÖNETİMİNİN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ

Reformlarla birlikte güçlenen belediyelerin son dönemde 5 milyon mülteciyi barındıran Türkiye’de göç yönetiminin en önemli ayağını teşkil ettiğini ve ancak bunun çok ağır bir yük olduğunu da belirten Özkul, Marmara Belediyeler Birliği’nin İstanbul örneğinde mevcut durum analizi ve politika önerilerine ilişkin kapsamlı bir göç raporu çalışmasını tamamladığını belirtti ve göç raporu hakkında bir sunum yaptı. Özellikle Türk yerel yönetimlerin göç yönetimindeki artan rolünün Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi ve bu doğrultuda destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin göç yönetimindeki tartışılmaz rolü NALAS Pozisyon Belgesinde yer alacak.  

Diğer İçerikler Haberler