11.04.2017

Yerel Yönetimlere Finansal Stand-up

Finansal danışmanlık hizmetlerine başlayan Marmara Belediyeler Birliği, üye belediyelerinin hem risklere karşı hazırlıklı olmaları hem de finansal kaynaklarını en doğru ve etkin şekilde kullanmalarını sağlamak için harekete geçti. MBB, Türkiye ve dünyanın en büyük sanayi, holding, banka ve sigorta şirketlerinin fiili finansal tablolarını analiz eden ve rakamlarla stand-up tadında oynayan ekonomist Cihangir Sanin’le anlaşarak eğitim programı gerçekleştirdi.

Yerel yönetimler geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Marmara Belediyeler Birliği (MBB), üye büyükşehir belediyesi genel sekreterleri ve yardımcıları, mali işler daire başkanları, hesap işleri müdürleri ile ilgili üst düzey yöneticilerine iki günlük “Stratejik Finansal Analiz” eğitimi düzenledi.

Point Otel’de iki gün süren eğitimi holding, banka ve sigorta şirketlerinin fiili finansal tablolarını, finansal açıdan analiz ederek 17 bin 500 sayfalık, 16 ciltlik “Finansal Analiz” adlı eserde toplayan, finansal analist Cihangir Sanin verdi. Sanin’in dünyanın en büyük ilk 200 şirketinin fiili bilanço ve gelir tablolarının finansal açıdan analizlerini içeren İngilizce yayınlanmış “Financial Analysis, International Year Book” adlı eseri de bulunuyor.

İki gün süren programda Cihangir Sanin, yerel yöneticilere, vizyon ve yönetim aracı olarak stratejik finansal analizin nasıl yapıldığını, yaşanmış örnekleriyle stand-up tadında anlattı. Eğitim süresince katılımcılar, finansal tablolar ve bunların oluşturulması, bu tabloların doğru analiz edilmesi, finansal tablolardan hareketle belediyelerin finansal check-up’ının yapılması, geleceğe yönelik finansal vizyon öğelerinin açığa çıkartılarak kurum yönetiminde kullanılması, bir kurumun finansal riskinin neler olduğu, finansal risk hesaplaması, finansal unsurlardaki değişmeler, ekonomideki erken uyarı sinyallerinin doğru okunması gibi konularda eğitime tabi tutuldu.

MBB Cihangir Sanin'le işbirliği halinde finansal danışmanlık ve eğitim hizmetlerini, üye belediyelerin ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak;  geliştirerek ve derinleştirerek devam edecek.