23.02.2023

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Hukuk Platformu Çalıştayı çıktılarıyla hazırlanan Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu yayınlandı. İş hukuku ve ilgili mevzuat, usuli işlemler, kamulaştırmalar ve kamulaştırmasız el atmalar ile imar uygulamaları olmak üzere dört ana başlık, 27 temel konu ve 11 alt sorun şeklinde düzenlenen rapor, yerel yönetimlerde karşılaşılan güncel hukuki sorunların tespitine ve çözüm önerilerine yer vermekte, yasal değişiklik taleplerini içermektedir.

Belediyelerin öncelikle hukuk birimleri olmak üzere tüm birimlerinin uygulamada karşılaştıkları ve ileride yaşanması muhtemel sorunların giderilmesi, mevcut yasal düzenlemelerde bulunan eksiklerin tespit edilerek çözüm önerileri sunulması amacıyla MBB Hukuk Platformu tarafından Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: III. Hukuk Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştayda ele alınan İş Hukuku ve İlgili Mevzuat ile Usuli İşlemler, Kamulaştırmalar ve Kamulaştırmasız El Atmalar ile İmar Uygulamaları konu başlıklarında karşılaşılan problemler ve güncel mevzuat değerlendirilmiş, mevzuatın sağladığı korumanın yetersiz kaldığı noktalara değinilmiştir. Sonuç olarak Belediyelere ilişkin temel mevzuatın yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulan konularda çözüm öneri ve teklifleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Çalıştayın sonucu olarak hazırlanan raporun güncellenmesi ve tamamlanması amacıyla İBB, İSKİ, Kocaeli, Bursa'dan hukuk müşavirleri ile İstanbul İlçe Belediyelerinin hukuk işleri müdürleri bir araya gelmiştir. Raporda belirlenen temel konu başlıkları ve alt sorunlar hakkında mevcut hukuki durumlar yeniden değerlendirilmiş ve mevzuat boşluk analizi gerçekleştirilmiştir.

Rapor, MBB Hukuk Platformu’nun bilgi birikimleri, tecrübeleri ve deneyimleri ile belediyelerin güncel hukuki sorunlarına çözüm önerileri sunan bir rehber niteliğindedir. III. Hukuk Çalıştayı Raporu, diğer raporlarda olduğu gibi yasal değişikliklerde dikkatlerine sunulmak üzere başta Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumlar ve belediyelerle paylaşılmak üzere hazırlanmıştır.

MBB Hukuk Platformu, MBB üyesi belediyelerin hukuk müşavirleri, hukuk işleri müdürleri ve avukatlarından oluşmaktadır. Platform yerel yönetimlerin ve MBB’nin görev alanına giren konularda inceleme yapmakta, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunmaktadır. 

Rapora buradan ulaşılabilir.