06.12.2023

Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri Eğitimi Gerçekleştirildi

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından İstanbul belediyelerine yönelik olarak "Çocuk Kütüphaneleri Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde, yerel yönetimlerin sorumluluk alanında bulunan çocuk kütüphanelerine odaklanarak, temel hizmet ilkeleri, mekân özellikleri, etkili yönetim ve uluslararası standartlar gibi konular ele alınmıştır.

Çocuk kütüphanelerinde görev yapan uzmanların bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen eğitimde, alanda çalışanların daha etkin bir şekilde hizmet sunmalarının yanında, çocuk kütüphanelerinin temel hizmet prensipleri, mekan tasarımı, etkili yönetim stratejileri ve uluslararası standartlara uygunluğu gibi konular derinlemesine bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Yerel yönetimlerin çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerini geliştirmelerine ve toplumlarına daha nitelikli bir eğitim sağlamalarına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim, yerel yönetim birimlerinin çocuk kütüphaneleri üzerindeki etkili ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olmalarını desteklemek, yerel düzeyde kültürel ve eğitimsel gelişmelerin önünü açmayı hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Çocuk kütüphanelerinin temel ilkeleri
 • Öğrenme merkezi olarak çocuk kütüphaneleri
 • Çocuk kütüphanelerinde görev yapan personelin özellikleri
 • Çocuk kütüphanelerinin mekan özellikleri
 • Çocuk kütüphanelerinin koleksiyon özellikleri
 • Halkla ilişkiler
 • Uluslararası standartlar ve faaliyetler
 • Çocuk kütüphanelerinde planlama, ölçme ve değerlendirme
 • Kriz yönetimi

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >