06.12.2023

Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri Eğitimi Gerçekleştirildi

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından İstanbul belediyelerine yönelik olarak "Çocuk Kütüphaneleri Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde, yerel yönetimlerin sorumluluk alanında bulunan çocuk kütüphanelerine odaklanarak, temel hizmet ilkeleri, mekân özellikleri, etkili yönetim ve uluslararası standartlar gibi konular ele alınmıştır.

Çocuk kütüphanelerinde görev yapan uzmanların bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen eğitimde, alanda çalışanların daha etkin bir şekilde hizmet sunmalarının yanında, çocuk kütüphanelerinin temel hizmet prensipleri, mekan tasarımı, etkili yönetim stratejileri ve uluslararası standartlara uygunluğu gibi konular derinlemesine bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Yerel yönetimlerin çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerini geliştirmelerine ve toplumlarına daha nitelikli bir eğitim sağlamalarına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim, yerel yönetim birimlerinin çocuk kütüphaneleri üzerindeki etkili ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olmalarını desteklemek, yerel düzeyde kültürel ve eğitimsel gelişmelerin önünü açmayı hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği:

  • Çocuk kütüphanelerinin temel ilkeleri
  • Öğrenme merkezi olarak çocuk kütüphaneleri
  • Çocuk kütüphanelerinde görev yapan personelin özellikleri
  • Çocuk kütüphanelerinin mekan özellikleri
  • Çocuk kütüphanelerinin koleksiyon özellikleri
  • Halkla ilişkiler
  • Uluslararası standartlar ve faaliyetler
  • Çocuk kütüphanelerinde planlama, ölçme ve değerlendirme
  • Kriz yönetimi