21.03.2023

Local Diplomacy Kitabı Yayınlandı

Küresel gündemde rolü gitgide artan şehirlerin ve yerel yönetimlerin uluslararası ilişkilerine ışık tutan “Local Diplomacy” (Yerel Diplomasi) kitabı, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından İngilizce olarak yayımlandı.

İklim değişikliğinden kitlesel göç akınlarına, sosyal eşitsizliklerden güvenlik sorunlarına kadar dünyanın dört bir yanını etkileyen meseleler karşısında şehirlerimizi dayanıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı kılmak hayati önem taşıyor. Kentler bir yandan çağımızın önemli küresel sorunlarının çıkış noktası konumundayken diğer yandan bunların çözümü için başat aktörler olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde devletler nezdinde yaşanan çatışmaların çözümünde ve küresel barış inşasında yerel yönetimlerin üstlendikleri roller yadsınamaz. Local Diplomacy kitabı, yerel gündemde olduğu kadar küresel gündemde de rolü gitgide artan yerel unsurların uluslararası ilişkilerine ışık tutuyor. 

Şehirlerin yerel diplomasi faaliyetlerinin kapsamlı bir incelemesinin yapıldığı kitapta, uluslararası ilişkiler disiplininde yerel diplomasinin yeri, şehirlerin diplomasi faaliyetleri, yerel diplomasi araçları, küresel gündem ve barış inşasında kentlerin rolü, ulusal dış politika ile yerel yönetimlerin diplomasi faaliyetleri arasındaki ilişki, uluslararası kent ağları, şehir eşleştirme ve kardeş şehir ilişkileri, uluslararası proje ve iş birliklerinin önemi ele alındı. Türkiye’deki yerel diplomasi faaliyetleri incelenirken yerel yönetimlerin dış ilişkiler faaliyetleri için önemli olan uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası belgeler ve mevzuat mercek altına alındı. Türkiye’nin yerel diplomasi tarihine ışık tutulan kitapta, özellikle Yerel Gündem 21 ve sonrasında Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma serüveni irdelendi. Şehirlerin ve yerel yönetimlerin diplomasi faaliyetlerinin küresel belge ve gündemlerle ilişkisi, uluslararası düzeyde kabul görmüş önemli günler, haftalar ve ödüller kapsamında kentlerin yürüttükleri çalışmalar derlendi.

Kitabın İçeriği

 • Local Diplomacy and Its Reflections in Türkiye (Yerel Diplomasi ve Türkiye’deki Yansıması) – Mesut Özcan
 • Analysis of the Globalization of City Diplomacy (Küreselleşen Kent Diplomasisinin Analizi) – Birgül Demirtaş
 • A Conventional Tool for the New Generation Local Diplomacy: Town Twinning (Yeni Nesil Diplomasi Aracı Olarak Bir Klasik Uygulama: Şehir Eşleştirme) – Bülent Özcan
 • The Council of Europe and Turkish Local Governments (Avrupa Konseyi ve Türk Yerel Yönetimleri) – Yusuf Erbay
 • Integrated Good Governance in Municipalities and the European Label of Governance Excellence (Belediyelerde İyi Yönetişim ve Avrupa Yerel Yönetişim Mükemmellik Markası) – İnan İzci, Merve Ağca
 • From “Local Agenda 21” to “New Urban Agenda” (“Yerel Gündem 21”den “Yeni Kentsel Gündem”e) – Sadun Emrealp
 • Local Diplomacy for a Sustainable Future (Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yerel Diplomasi) – Yasemin Okay
 • The Collective Voice of the Cities in Evolving Diplomacy: International City Networks (Dönüşen Diplomaside Kentlerin Kolektif Sesi: Uluslararası Kent Ağları) – Özge Sivrikaya
 • Book Review: If Mayors Ruled the World (Kitap İncelemesi: Dünyayı Belediye Başkanları Yönetseydi) – M. Cemil Arslan
 • The Internationalisation of Metropolitan Governments: The Case of Barcelona Metropolitan Area (Barcelona Metropolitan Alanı Gibi Metropol Yönetimlerin Uluslararasılaşması) – Xavier Tiana
 • Tools of Local Diplomacy: International Events and Awards (Yerel Diplomasinin Araçları: Uluslararası Etkinlikler ve Ödüller) – Merve Ağca

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

03.06.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Kent Dergisinin Yeni Sayısı
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi

Kent Dergisinin Yeni Sayısı "Marmara Denizi" Kapak Dosyasıyla Çıktı

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Kent Dergisinin Yeni Sayısı
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi

Kent Dergisinin Yeni Sayısı "Marmara Denizi" Kapak Dosyasıyla Çıktı

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

28.05.2024 Devamını Okuyun >
Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

28.05.2024 Devamını Okuyun >