11.04.2017

Yeni Akademi ve Merkezler

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe, Marmara Belediyeler Birliği 2014 yılı Birlik Meclisi II. Olağan Toplantısı’nda, Yönetici Geliştirme Merkezi, Şehir Politikaları Merkezi ile Yerel Yönetim Akademisi’nin kurulduğunu duyurdu. MBB, güçlenen eğitim ve hizmet yapısıyla üyelerine daha kaliteli ve verimli bir destek sağlayacak.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe, Marmara Belediyeler Birliği 2014 yılı Birlik Meclisi II. Olağan Toplantısı’nda, Yönetici Geliştirme Merkezi, Şehir Politikaları Merkezi ile Yerel Yönetim Akademisi’nin kurulduğunu duyurdu. MBB, güçlenen eğitim ve hizmet yapısıyla üyelerine daha kaliteli ve verimli bir destek sağlayacak.

Yönetici Geliştirme Merkezi ve Şehir Politikaları Merkezi ile Yerel Yönetim Akademisi; sırasıyla yöneticilerin yeteneklerinin geliştirilmesini, şehir ve  yerel yönetimler alanındaki bilimsel tezlerin desteklenmesini ve belediye çalışanlarının uygulamaya yönelik eğitim programlarının sertifikalandırılması ile niteliklerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Yönetici Geliştirme Merkezi, yöneticilerin liderlik vasıflarını güçlendirecek
Yönetici yeteneklerinin geliştirilmesi için uzmanlaşmak önemli ve gerekli. Birlik Başkanı Altepe, bilhassa belediyelerde yöneticiliğin sadece mevzuatı bilmek ve ona uymakla mümkün ve yeterli olmadığını, tersine geniş bir bakış açısıyla şehrinin önündeki fırsatları fark etmenin ve bunları uyumlu bir yönetsel kabiliyet ile uygulamaya dönüştürmenin yönetici için gerekli olduğuna inandığını belirtti. Bu çerçevede yöneticilerin Yerel Yönetim Akademisi (YYA) bünyesinde, interdisipliner bir yaklaşımla,  takım kurma, takım çalışması,  takım yönetimi, iletişim becerileri, karar alma, problem çözme, motivasyon, zaman yönetimi, proje yönetimi, liderlik, etkili sunuş, protokol kuralları gibi konularda eğitilmeleri ve yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Şehir Politikaları Merkezi, bilimsel araştırmaları desteleyecek
Şehre ilişkin tartışmalar, tartışma düzeyi farklılık arz etse de her zaman yapılmaktadır. Fakat bunlar ya ideolojik tercihlerin gölgesinde devam etmekte ve dar alanlara sıkışmakta ya da uzun ömürlü olamamakta. Diğer taraftan çok sayıda yetenekli araştırmacı gerekli kaynağı bulamadığı için araştırma yapamamakta veya araştırmasını kısıtlamak zorunda kalıyor.

Recep Altepe “Şehir ve Yerel Yönetimler alanında uygulamacı ve bilim adamlarını bir araya getirecek atölye çalışmalarının yapılacağı, bünyesinde bu alanda bilimsel araştırma ve tezlerin destekleneceği bir merkez olacak” diyerek merkezin temel faaliyetlerini özetledi.

Şehir Politikaları Merkezimiz (ŞPM), bir taraftan şehir ve yerel yönetimler konusundaki bilimsel araştırmaları desteklemek diğer taraftan gerek yayınlayacağı dergi gerek atölye çalışmaları ve tartışma platformları ile iddialı bir başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor.

Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde,  yerel yönetim alanında çalışan ve öneriler geliştiren yüksek lisans, doktora tezleri ile araştırma projelerinin desteklenmesi, bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma yaptırılması, raporlar hazırlatılması ve gerektiğinde yayınlanması planlanıyor.

Yerel Yönetim Akademisi, belediye çalışanlarının niteliğini artıracak
Yerel yönetim alanında mevzuat ve vizyon geliştirici çalışmaların yapıldığı, daha çok uygulamaya dönük bir akademi olarak tasarlanan Yerel Yönetim Akademisi ile, dört, sekiz ve on iki hafta sürecek eğitim programlarının belli bir disiplin ile verilerek sonunda sertifikalandırılması ve belediye çalışanlarının niteliğinin arttırılması hedefleniyor.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >