07.10.2019

UN-Habitat Kent Profilleme Metodu MBB’de Konuşuldu

Suriye göçünden etkilenen kentlerin rezilyans (dayanıklılık), barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde hizmet kapasitelerinin arttırılmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Türkiye Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) kapsamında düzenlenen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları” programının üçüncüsü 9 Temmuz 2019 tarihinde MBB ev sahipliğinde düzenlendi.

“Göçten Etkilenen Belediyeler için Kent Profilleme Metodu” başlığıyla gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği temsilcileri ile Marmara ve Çukurova Bölgelerinden seçilen pilot belediyelerin temsilcileri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarını RESLOG Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden ile MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan yaptı. Arslan konuşmasında, göç meselesine sadece sosyal hizmetler boyutu değil, diğer boyutlar da göz önüne alınarak bütüncül bir şekilde yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin ilk oturumda UN-Habitat (Nairobi) İnsan Yerleşmeleri Uzmanı Stephanie Loose ile UN-Habitat (Lübnan) Kent Analizleri Birimi Başkanı Suzanne Maguire sunumlarını yaptılar. Konuşmasında göçe ilişkin uluslararası çerçeveler ve benimsenen yaklaşımlar ile bunların belediyelerdeki olası yansımalarına değinen Loose, göç yönetiminde farklı paydaşların diyalog içerisinde olması gerektiğini öngören “Çok Sektörlü Yaklaşım”ı (Multi-sectoral Approach) benimsediklerini vurguladı. UN-Habitat Lübnan’dan Suzanne Maguire ise, göçle ilgili sorunların ve/veya kalkınma olanaklarının tespiti ile bunların mekan ile ilişkilendirilmesini amaçlayan ve etkili bir göç yönetimi için metot olarak kullanılabilecek “Kent Profilleme” (urban profiling) yöntemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcıların da aktif olarak söz aldığı oturumda, pilot belediyelerden gelen temsilciler, kendi belediyelerinde göçmenlerle ilgili veri toplama sürecinde kullandıkları metotlardan ve bu süreçte karşılaştıkları zorluklardan bahsettiler.

Etkinliğin ikinci oturumunda katılımcılardan oluşan gruplar, örnek olay üzerinden kent profilleme ve strateji geliştirme çalışması yaptı.

1/6
UN-Habitat Kent Profilleme Metodu MBB’de Konuşuldu}
UN-Habitat Kent Profilleme Metodu MBB’de Konuşuldu}
UN-Habitat Kent Profilleme Metodu MBB’de Konuşuldu}
UN-Habitat Kent Profilleme Metodu MBB’de Konuşuldu}

Diğer İçerikler Haberler

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >