26.02.2021

Ulus-Altı Kentsel Politikalar Rehberinin Lansmanı Yapıldı

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) ve Endülüs Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Ajansı (Andalusian Agency of International Cooperation for Development-AACID) tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen bir panelle birlikte “Ulus-altı Kentsel Politikalar” rehberinin lansmanı yapıldı. Açılışını Un-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd-Sharif’in yaptığı panelde Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan da konuşmacılar arasında yer aldı.

UN-Habitat tarafından, UCLG ve AACID işbirliğiyle yayınlanan Ulus-altı Kentsel Politika Rehberi, ulus-altı kent politikalarına ilişkin bilgi birikimini genişletmeyi amaçlamaktadır. Un-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd-Sharif panelin açılışında şunları söyledi: "COVID-19 pandemisi, mevcut zorlukların üstesinden tek başımıza gelemeyeceğimizi net bir şekilde gösterdi. Ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir kentsel kalkınma için ortak çaba göstermeleri gerekmektedir. Yeni Kentsel Gündem, Ulusal Kentsel Politikaların, Küresel Amaçlara ulaşmada kritik öneme sahip olduğunu kabul etmektedir. Ulus-altı yönetimlerin güçlendirilmesi küresel gündeme ilişkin taahhütlerini yerine getirmelerini sağlayacaktır. Ulus-altı Kentsel Politikalar Rehberi, kentsel politika yapıcıları destekleyecek bir enstrüman işlevi görmektedir. Kentsel politikaların ne anlama geldiğine ilişkin bilgiyi ve etkileşimi, bu politikalardan yararlananlar ve bu politikaların çözmeyi amaçladığı sorunlar için artıracaktır.”

Ulus-altı Kentsel Politikaların geliştirilmesi üzerine bilgi ve deneyimler aralarında UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, UN-Habitat Kentsel Politika Uzmanı María del Pilar Téllez, Endülüs Bölgesel Yönetimi Şehircilik ve Bölgesel Planlama Genel Direktörü María del Carmen Compagni gibi isimlerin bulunduğu panelistler tarafından paylaşıldı.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, konuşmasında Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Araştırma Projesi hakkında bilgi verdi.

Arslan “Bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması, dünya ile rekabet gücünün, yerel ile iş birliği kapasitesinin arttırılması, katma değeri yüksek yenilikçi bir üretim yapısının geliştirilmesi, iklim ve ekolojik hassasiyetlerin gözetilmesi hedeflerini önceleyen, eylem odaklı, esnek ve katılımcı stratejik belgelere gereksinim duyulmaktadır.”şeklinde konuştu.

“Ulus-altı Kentsel Politikalar” rehberini indirmek için tıklayınız.

Diğer İçerikler Haberler