24.09.2017

Tek Bakışta Ergene Havzası

2011 yılından beri yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı faaliyetleri bölge belediyelerinin aktif katılımıyla değerlendirildi. MBB Encümen Üyesi ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ile Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen’in katıldığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı’nın da yer aldığı toplantının çıktıları rapor haline getirildi.

2011 yılından beri yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı faaliyetleri bölge belediyelerinin aktif katılımıyla değerlendirildi. MBB Encümen Üyesi ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ile Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen’in katıldığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı’nın da yer aldığı toplantının çıktıları rapor haline getirildi. Havzaya ilişkin güncel bilgilerin de yer aldığı Ergene Havzası Değerlendirme Raporu, havzaya ilişkin dinamikleri ve koruma eylem planı bileşenlerini içeren bir infografik ile birlikte yayınlandı.

İnfografikte yer alan başlıklar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

- Ergene Havzası ve Ergene Nehri akış haritası,
- Arazi kullanım şekilleri,
- Sanayinin sektörel dağılımı,
- Nüfus değişimleri,
- Sanayi tesisleri sayısındaki değişmeler,
- Tarım alanlarının kullanım şekilleri,
- Ergene Nehri’nde debi ölçüm değişimleri,
- Koruma Eylem Planı bileşenleri.


 

Ekler