11.04.2017

Sürdürülebilir Turizm Konuşuldu

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın düzenlediği Sürdürülebilir Turizm Çalışma Grubu Toplantısı’nda yerel yönetim birliklerinin, yerel düzeyde sürdürülebilir turizmin geliştirilmesinde üstlendikleri rol ve yerel turizmde alınan vergiler ve ücretler konuları ele alındı.

10-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen toplantıya Saraybosna ev sahipliği yaptı. Toplantıya Marmara Belediyeler Birliği’ni temsilen Yalova Belediyesi’nden İlkay Evrim Akıncı katıldı. Toplantıda ayrıca Bosna Hersek Federasyonu Belediyeler Birliği, Makedonya Belediyeler Birliği, Arnavutluk Belediyeler Birliği, Bosna Hersek Petrovo Belediyesi ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’ndan katılımcılar da mevcuttu. 

“Ülkenizde Turizm Vergisi Var Mı?”

Toplantıda Slovenya, Arnavutluk, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen temsilciler ülkelerinde   ‘turizm vergisinin olup olmadığı, varsa nereye ödendiği,  bu vergilerin geri dönüşü ne şekilde olduğu ve verginin oranı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular. 
Yerel yönetimlerin turizm konusundaki çalışmalarının geliştirilmesi adına birliklerin faaliyetlerine, Nalas’ın bölgedeki farklı ülkelerde bulunan birliklerin karşılıklı personel değişimi ile birbirlerinin çalışmalarından faydalanmasına olanak sağlayan  ‘gölge çalışmaları’nın da eklenmesi alternatif bir yol olarak gündeme geldi.