11.04.2017

Sürdürülebilir Şehirler Nasıl Kurulabilir Tartışıldı

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı, alanında uzman isimlerle, merkezi ve yerel yönetim idarecilerini bir araya getirdi. Aynı anda yapılan paralel oturumlarla “Sürdürülebilir Şehirleri Nasıl Kuracağız?” sorusu kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sürdürülebilir Şehirler Konferansı”, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye’de Çevre Yönetimi İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (ÇEKAP) C bileşeni kapsamında düzenlendi. Marmara Belediyeler Birliği’nin de destekçileri arasında yer aldığı konferansta, yerli ve yabancı çok sayıda katılımcı, özel sektör ve medya temsilcileri “Sürdürülebilir Şehirleri Nasıl Kuracağız?” sorusuna yanıt aradı.

İçerik kapsamında içinde yaşayan insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sağlıklı ve kaliteli yaşayabildiği, bunu gelecek nesillere aktarabildiği yerleşim merkezleri olan Sürdürülebilir Şehirlerin, ekonomik ve insani kalkınmayı ve kültürel gelişimi gerçekleştirirken yakın ve uzak çevrelerindeki kaynakları olabildiğince az tüketen ve yenileme becerisi gösteren yerleşim birimleri olduğu esas alındı. Bu şehirlerin en az kirlilik yaratan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, ekolojik ayak izini olabildiğince küçültmeyi hedeflediğine vurgu yapıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan şehirleri tehdit eden en önemli unsurun çevre sorunlarını ve iklim değişikliğini olduğunu söyledi. Bu sorun kapsamında sürdürülebilir çevre ve mekânların ülkemizin önemli gündem maddelerinden olduğunun altını çizdi. Gelecek 20 yılda küresel şehir nüfusunun 1,4 milyar kişi artacağının tahmin edildiğini aktaran Ceylan, sınırlı kaynakların aşırı tüketimiyle şehirleşme seviyesi arasında belirgin ve doğrusal bir ilişki bulunduğunu anlattı. Küreselleşmeyle bilgi ve kültür yüklü şehirlerin ön plana çıktığını ifade eden Ceylan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

 "Kentli nüfusun dünya üzerindeki payının artması, ekonominin ve finansın özünü oluşturan şehirlerin önemini göstermektedir. 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı'nda da bu doğrultuda çevre konusunda yerel yönetimlerin rolünün artırılması, sürdürülebilir şehirler yaklaşımının geliştirilmesi esas alınmıştır. Yerel yönetimlerin öz değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını çevreci bakış açısıyla geliştirerek, dünya ölçeğinde sürdürülebilirlik ilkesine dayanan ve toplum için ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel kalkınmayı sağlayan kaliteli şehirler yapmak gerekiyor. Bu istikamet doğrultusunda geleceğe yönelik yeni, çevreci politikalar benimseyerek süreci hızlandırma gayreti içindeyiz. Kent içerisinde kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekare olarak planlanması, kent merkezlerinde alternatif ulaşım sistemleri olan hafif raylı sistemlerin ve bisiklet yollarının kullanılmasının teşvik edilmesi, düşük emisyonlu araçların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla elektrikli araba kullanımını artırmak için kent içerisindeki uygun noktalarda şarj istasyonlarının kurulması ve karbondioksit emisyonlarına ilişkin envanterlerin oluşturulması gibi çalışmalar, bunlardan bazılarını oluşturmaktadır."

Konferansın açılış konuşmalarında sürdürülebilir şehirler ancak kararlı ve inatçı bir ahlaki duruşla kurulabileceğinin altını çizen Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, kurum olarak konferansı desteklemekten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Katı Atık Yönetim Modelleri panelinde konuşan Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman ise günümüzde şehirleşmenin yüzde yetmişlere ulaştığını ve bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramının karşımıza çıktığını söyledi. Katı atığın da sürdürülebilirliğin bir parçası olduğunu belirten Kahraman, cezaların kesilebilir değil, tahsil edilebilir olması gerektiğine dikkat çekti.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >