05.04.2018

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konuşuldu

MBB Yerel Diplomasi Platformu, Çevre Platformu ve Şehir Politikaları Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi Semineri, 5 Nisan 2018, Perşembe günü 21 belediyenin dış ilişkiler, strateji geliştirme, çevre koruma ve kontrol müdürlükleri gibi birimlerinden 70’in üzerinde katılım ile Taksim Divan İstanbul Otel’de gerçekleştirildi.

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın açılış konuşmasını yaptığı programın ilk oturumunda Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Dr. İzzet Arı, Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi verdi. Dr. İzzet Arı, 2. Dünya Savaşı sonrası gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında yönetimsel sorunların ortaya çıkması neticesinde çevre vb. alanlardaki sorunların çok taraflı platformlarda ortaklaşa çözüm arayışlarıyla birlikte oluştuğuna değindi. Arı sözlerinde, 1987 yılında hazırlanan Brundtland Raporunun ve Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin, giderek artan nüfus ve çevre sorunları ile kaynakların yetersizliğinin olumsuz etkilerinin önüne geçilerek dünyanın daha yaşanır bir hale getirilmesini hedeflediğini belirtti.

“Ortak Gelecek Arayışı, Ülkeler Ötesi Bir Ortak Kaygı”
Ülkeler ötesi bir ortak kaygıdan bahseden Arı “Ortak anlama, ortak anlayış, ortak sorunu belirleme ve ortak amaç gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir dünyaya gelmeleri için önemli.” dedi. 11. Kalkınma Planında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dahilindeki amaçlara ve göstergelere daha fazla yer vererek ulusal ölçekte raporlamanın daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediklerine değinen Arı, nüfusun %80’inin belediye sınırları içerisinde yaşamaya başladığı süreçte 11. ve 12. Amaçların yerel yönetimlerle doğrudan ilişkili olduğunun altını çizdi.

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Katılım Olmaması Sebebiyle Başarısız
Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Belma Üstünışık ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerel yönetimler nezdindeki önemine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Belediyelerin sorumluluk alanları içerisinde yer alan hizmetlerin hangi hedefler altında değerlendirilebileceğine ilişkin bilgilendirmede bulunan Üstünışık, 11. Kalkınma Hedefi bağlamında kentleşme ve kentsel planlama süreçleri, ulaşım, afet yönetimi ve atık konularının önemine değinirken Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerel ve bölgesel göstergelerin üretilmesi sürecindeki önemine vurgu yaptı. 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaşayacağına ve bu noktada nüfusu 10 milyonun üzerinde ve büyük bir bölümü gelişmekte olan ülkelerden oluşan mega kentlerin sayısının 1990’larda 10 iken günümüzde 37’ye ulaştığına dikkat çeken Üstünışık, mega kentlerde kentsel sorunların katlanarak arttığına da değindi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve alt göstergeleri kapsamında yer alan 150 hedefin yaklaşık beşte birinin doğrudan yerel yönetimleri ilgilendirdiğine dikkat çeken Üstünışık halkla doğrudan ilişki kuran ve halkın beklenti ve talepleriyle doğrudan muhatap olan belediyelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ulusallaştırılması noktasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin katılım olmaması sebebiyle başarısızlığa uğradığını, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşların da katılımının bu süreçte önemli olduğunun altını çizdi. Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Mustafa Bulut ise belediyelerin temel hizmetlerinden biri olan katı atık, kanalizasyon, su ve arıtma hizmetleri ile temiz ve kullanılabilir suya erişimin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içindeki yeri ve öneminden bahsetti.

Belediyelerin Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki İyi Uygulama Örnekleri Dinlendi
Programın ikinci oturumunda ise belediyelerin hali hazırda gerçekleştirmekte oldukları proje ve faaliyetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında sınıflandırılmasına ilişkin tartışmalara yer verildi. Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü A. Şule Sümer bütüncül ve sürdürülebilir kentsel planlama, sürdürülebilir enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi, iklim değişikliğine adaptasyon gibi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin hususları bünyesinde barındıran “Katılımcı İklim Eylemi Projesi” ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Şefi Yunus Kurt 2030 Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Hedefleri Esenler Uygulamaları ile ilgili yayınlamış oldukları raporda yer alan proje ve iyi uygulama örneklerini anlattı. Şişli Belediyesi Dış İlişkiler Uzmanı Simten Birsöz İnanç da Şişli Belediyesinin ulusal ve uluslararası paydaşlarla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında yürütmekte oldukları faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünden Seher Feride Kurtulmuş ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin küresel şehirlerin analizlerini de içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Strateji Belgesi oluşturma sürecindeki çalışmalarından bahsetti. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerel düzeyde yaygınlaştırılması ve raporlaştırma süreçleri ile ilgili istişarede bulunulan program soru cevap oturumu ile sona erdi.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >