27.12.2022

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği Raporunun Lansmanı Yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından yayınlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği” raporunun tanıtım toplantısı 23 Aralık 2022 tarihinde MBB Hızır Bey Çelebi Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe farklı sektörlerden 100’den fazla temsilci katılım gösterdi.

MBB, üye belediyelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) yönelik farkındalık seviyelerini, SKA’lara yönelik kurumsal yapılanmalarını, SKA’lar ile ilgili çalışmalarını, SKA’lar konusunda yerel-ulusal arasındaki diyaloğu, yerel ile diğer kent paydaşlarının iş birliği yapma durumunu ortaya çıkarmak; belediyelerin iyi uygulamalarını tespit etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Mayıs-Haziran 2021 tarihleri arasında “Yerel Yönetimler SKA Çalışmaları Araştırması” yürütmüştür. Araştırmaların bulguları, tespit edilen sorun alanlarıyla ilgili öneriler ve iyi uygulamalar derlenerek rapor haline getirildi. “Sürdürülebililir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği” başlıklı raporun çıktılarını kamuoyu ile paylaşmak için 23 Aralık 2022 tarihinde raporun tanıtım etkinliği düzenlendi.

Lansman, sürdürülebilirlik üzerine çalışan farklı sektörlerden kurum ve kişilerin iş birliği geliştirebilecekleri “ağ kurma” (networking) etkinliği ile başladı.

Etkinliğin ikinci bölümü MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Arslan konuşmasında MBB’nin çalışmalarına değindi ve sürdürülebilirlikle ilgili olan kurumsal mekanizmalarından bahsetti. Belediyelerin yanı sıra özel sektör, sivil toplum ve akademi gibi kurumların da kentin diğer paydaşlarından olduğunu belirten Arslan, kent için yapılan çalışmalarda tüm paydaşların aklına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmasından sonra raporun yazarları MBB SKA Elçisi Özge Sivrikaya ve Dr. Emre Kanaat, Yerel Yönetimler SKA Çalışmaları Araştırması’nın metodolojisini anlatıp araştırmanın çıktılarını sundular. Etkinliğin son bölümünde “Yerelde Küresel Gündem: Mevcut Durum Değerlendirmesi & Atılması Gereken Adımlar” başlıklı panel düzenlendi. Moderasyonunu MBB Dış İlişkiler Müdürü Burcuhan Şener’in üstlendiği panelde Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi,  Doç. Dr. Ebru Ertugal, RESLOG Türkiye Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı Dr. Ervin Sezgin, Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Gülşah Ayzit, Sultanbeyli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Aktaş ve Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa konuşmacı olarak yer aldı. Panelistler oturumda raporu değerlendirip sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleşmesine yönelik görüşlerini dile getirdiler.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=QbfpEiya2Nc[/embed]

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği raporuna buradan ulaşılabilir. Raporun İngilizcesi için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Diğer İçerikler Haberler