09.11.2022

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği” Raporu Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliğinin Mayıs-Haziran 2021 tarihleri arasında 12 ilde yer alan farklı ölçekteki belediyelerde yürüttüğü “Yerel Yönetimler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çalışmaları Araştırması” sonuçlarının analiz edildiği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği” raporu Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

Türkiye’de belediyelerin küresel amaçlara yönelik farkındalıklarını ve SKA’ları kurumsal yapılanmalarına ve çalışmalarına ne derece entegre ettiklerini ortaya koyma amacıyla yapılan araştırma Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alan farklı ölçekteki belediyeleri içeriyor.

İki bölümden oluşan raporun ilk bölümünde, araştırmanın da ilk ayağı olan ve toplam 106 belediyenin katıldığı anket çalışmasının sonuçları “Belediyelerin SKA Farkındalık Düzeyi”, “Belediyelerin SKA Çalışmaları” ve “Belediyelerin SKA Yönetişimi” başlıkları altında değerlendirildi.

15 İyi Uygulama Belediyelere İlham Verecek

Raporun ikinci bölümünde ise belediyelerin SKA’ları besleyecek kendi bölgelerindeki bir probleme ve/veya problemlere çözüm olarak geliştirdikleri iyi uygulamalara odaklanıldı. Araştırma kapsamında toplanılan uygulamalar arasında “yeniden uygulanabilirlik”, “ölçeklenebilirlik”, “bütçenin kullanımı”, “performans göstergelerinin tanımlanması”, “içeriğin niteliği” ve “destekleyici dokümanın niteliği” başlıklı 7 kritere göre değerlendirildi. Bu değerlendirme ile belediye çeşitliliği dikkate alınarak 15 iyi uygulamaya yer verildi. Bu uygulamalar diğer belediyelere ilham vermesi için raporun ikinci bölümünde detaylı olarak ele alındı.

Rapordan Veriler

Belediyelerin SKA farkındalık seviyesini ölçen ilk alt- bölüme göre ankete katılan belediyelerin;

 

 

 • %6’sında çalışanların çoğunluğu SKA’ların farkında.

 

 

 • %32’sinde SKA’lar ile ilgili çalışmalarından sorumlu birim ve kişiler bulunuyor.

 

 

 • %37'sinde çalışanlar için SKA’lara yönelik farkındalık çalışmaları yürüyor.

 

 

Belediyelerin SKA çalışmalarının incelendiği ikinci alt bölüme göre ise;

 

 

 • %5 oranında belediyede belediye başkanı veya belediye meclisi tarafından kabul edilen, 2030 Gündemi veya SKA’lar ile ilgili ulusal ve uluslararası beyan belgesi mevcut.

 

 

 • %3 oranında belediye SKA’lara ilişkin rapor hazırlamış.

 

 

 • %14 oranında belediye, belediye başkanı veya belediye meclisi tarafından kabul edilen, SKA’lara ilişikin strateji, politika belgesi, eylem planı veya yol haritası hazırlamış.

 

 

 • Belediyelerin %53’ü stratejik planlarını hazırlarken SKA’lardan yararlanmış.

 

 

 • %51 oranında belediye stratejik planlarındaki gösterge/hedefleri SKA’lar ile ilişkilendirmiş.

 

 

 • Belediyeler en çok, SKA 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SKA 3: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, SKA 4: Nitelikli Eğitim amaçlarını stratejik planlarında önceliklendirmiş.

 

 

 • %34 oranında belediye ulusal düzeyde yürütülen çalışmalara katılım sağlamış.

 

 

“Belediyelerin SKA Yönetişimi” başlıklı birinci bölümün son alt başlığına göre ise;

 

 

 • Belediyelerin SKA’ları gerçekleştirmeye yönelik en çok iş birliği yaptığı kurumlar sırasıyla, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları. Öte yandan belediyelerin en az iş birliği yaptığı kurum ise uluslararası kuruluşlar.

 

 

Raporu buradan indirebilirsiniz.

Raporla ilgili sorularınız için [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Diğer İçerikler Haberler