10.07.2019

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Hava Kalitesi ve Belediyelerin Sorumlulukları” Raporu Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü bünyesinde ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Hava Kalitesi ve Belediyelerin Sorumlulukları’ raporu yayınlandı.

Yayınlanan raporda, hava kalitesinin kontrolü ve kirliliğin önlenmesine ilişkin ulusal politikalar ile belediyelerin sürece katılımı, hava kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında bir yerel yönetim örneği olarak İBB faaliyetleri ele alındı. Hava kirleticilerinin halk sağlığı ve hastalık yükü üzerine etkileri ve bölgesel ölçekli hava kalitesi verilerinin nasıl okunması gerektiği konularına detaylıca yer verildi.
Rapora ekteki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Hava Kalitesi ve Belediyelerin Sorumlulukları