11.04.2017

Su İçin Viyana'da Toplanıldı

Marmara Belediyeler Birliği’nin de yararlanıcılarından olduğu Tuna Su Konferansı Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. 12 - 13 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen toplantıya Tuna havzası ülkelerinden yoğun katılım oldu.

Tuna Havzası Su Temini Şirketleri Birliği(IAWD) tarafından Tuna Su Programı(DWP) adı altından Alman Teknik İşbirliği(GIZ), Dünya Bankası ile Almanya, Avusturya ve İsviçre Hükumetlerinin çalışmalarıyla düzenlendi. Tuna bölgesinden 15 ülkenin su ve atık su sektöründen 150 kıdemli uzman ve yöneticinin katıldığı programda sektörel ihtiyaçların ne olduğunu, yasal hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve hizmet alan ve ya veren taraflar açısından risklerin neler olduğu konuları değerlendirildi. Özellikle gelir getirmeyen suların, kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi için alınabilecek önlemlerin masaya yatırıldığı konferansta, bilgi edinmenin ve edinilen bilginin etkin kullanımının önemi vurgulandı.

Kasım ayında Bursa'da gerçekleştirilmesi planlanan Tuna-Karadeniz-Marmara Çalıştayı ile ilgili bazı görüşmelerin yapılmasına olanak sağlayan Konferans'ta Marmara Belediyeler Birliği'ni Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman temsil etti.

1/6

Diğer İçerikler Haberler