02.08.2023

Şehirleri Birlikte Dönüştürmek: Çok Düzeyli Yönetişim Platformu (MLGP), İklime Dirençli Şehirlerin Gelişimini Hızlandırıyor

Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4ETTR) kapsamında oluşturulan Çok Düzeyli Yönetişim Platformu'nun (MLGP) Yönlendirme Komitesi’nin (SC) ve Danışma Komitesi’nin (AB) ortak ikinci toplantısı 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde Hızır Bey Çelebi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çok Düzeyli Yönetişim Platformu (MLGP); hükümet organları, yerel makamlar ve akademi arasında örnek bir çevresel yönetim ve ortaklık modeli olarak gelişmeye devam etmekte. EU4ETTR Projesi kapsamındaki MLGP test dönemi ivme kazanırken, kilit paydaşlar bir araya geldiğinde şehirlerin iklim direncini benimseyerek projenin başarısı ve iklim değişikliğiyle mücadelesinin, çevre ve topluluklar üzerinde kalıcı bir etki bırakacağı mesajı yeniden vurgunladı.

EU4ETTR Projesi kapsamında gerçekleştirilen Çok Düzeyli Yönetişim Platformu (MLGP) test dönemi, Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda;. EU4ETTR Projesi Yönlendirme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri, Litvanya'dan Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPMA), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri ve test belediyelerinin de proje çalışma gruplarındaki temsilcileri ve seçkin akademisyenlerin de aralarında bulunduğu kilit paydaşlar katılımı ile gerçekleştirildi. MLGP test dönemi, test uygulamasının ilk yarısında kaydedilen ilerlemeyi ve elde edilen sonuçları değerlendirmek için önemli bir platform görevi görüyor. MLGP; yerel yönetimler, merkezi hükümet, belediye birlikleri, STK'lar ve akademinin ortak çabalarıyla daha yeşil ve daha dirençli şehirler yaratma taahhüdünü göstermeye devam ediyor. Toplantıda, katılımcılar arasında heyecan uyandıran ve yeniliği teşvik eden ve süreç hakkında bilgilendirici nitelikte kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantı açılışında MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan yaptığı konuşmada; "MLGP'nin sürdürülebilir kentsel gelişim üzerindeki etkisi dikkat çekicidir. Üye belediyelerimiz için enerji verimliliği ve iklim direnci konusunda daha iyi bir anlayış yaratacak olan bu platforma ev sahipliği yapmaktan ve iş birliğinde olmaktan dolayı gurur duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

Türkiye'deki EU4ETTR Projesi Ekip Lideri Daiva Matoniene; "EU4ETTR Projesi kapsamındaki MLGP Test Dönemi, enerji verimliliği ve iklim uyumu arayışında çeşitli paydaşlar arasında iş birliğini ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için önemli bir platform olduğunu kanıtladığını ve tüm temsilcilerin katılımı ile Türkiye'de daha yeşil ve daha dirençli şehirler inşa etmeye yönelik artan taahhüdü vurgulamaktadır." ifadesini belirtti. Daiva Matoniene konuşmasının devamında; "MLGP, hükümet organları, yerel makamlar ve akademi arasında örnek bir çevresel yönetim ve ortaklık modeli olarak gelişmeye devam etmekte. EU4ETTR Projesi kapsamındaki MLGP test dönemi ivme kazanırken, mesaj netliğini koruyor - kilit paydaşlar bir araya geldiğinde şehirler gerçekten de iklim direncini benimseyebilirler. Projenin başarıları ve iklim değişikliğiyle mücadelede devam eden taahhüdü, şüphesiz çevremiz ve topluluklarımız üzerinde kalıcı bir etki bırakacaktır" sözlerine yer verdi.

EU4ETTR Projesi Hakkında

Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi; Avrupa Birliği ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen, 6 Batı Balkan ülkesinde GIZ tarafından ve Türkiye'de ise CPMA tarafından yürütülmekte olan çok paydaşlı bir projedir. Bu proje, iklim değişikliğiyle mücadele ederek bölgedeki İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin (CoM) daha fazla benimsenmesi ile, Batı Balkanlar ve Türkiye'deki enerji geçişini destekleyecek ve belediye yetkililerinin sera gazını azaltma hedeflerine destek olacaktır.