04.01.2023

Şehir & Toplum’un “Yerel Diplomasi” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yayınlanan Şehir & Toplum dergisinin yeni sayısı “Yerel Diplomasi” dosya konusuyla okurlarla buluştu.

Kentler çeşitli sorunların kümelendiği alanlar olarak düşünülebileceği gibi, bu sorunlara yönelik çözümlerin de kuluçkası durumunda. Kentlerin mustarip oldukları ortak küresel problemler ve krizler ya da farklı bölgelerde karşılaşılan ancak kesişen yerel sorunlar düşünüldüğünde, yerel yönetimlerin birbirilerine aktarabilecekleri ve verebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri birçok husus var. Bu da yerel diplomasiyi şehirler ve yerel yönetimler için önemli bir araç haline getirmekte.

Yerel diplomasi meselesini odağına alan ve uluslararası ilişkiler bağlamında yerel diplomasinin oynadığı rolün değerlendirildiği bu sayı kapsamında, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası belgeler ve mevzuat mercek altına alınırken ulusal dış politika ile yerel yönetimlerin diplomasi faaliyetleri arasındaki ilişki inceleniyor. Kentlerin yerel diplomasi kapsamında kurdukları iş birlikleri, yer aldıkları projeler ve gerçekleştirdikleri çalışmalar ve Türkiye’de yerel diplomasi alanında yürütülen faaliyetler belirtilirken uluslararası kent ağları, şehir eşleştirme ve kardeş şehir ilişkilerinin önemi ve örneklerine değinilerek uluslararası etkinlikler ve ödüller gibi yerel diplomasi araçları hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Dosya konusundaki makalelerin yanı sıra 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Marmara Urban Forum’da (MARUF21) Charles Landry’nin gerçekleştirdiği konuşma ve yerel yönetimlerin yönetim kademesindeki kadın temsiline dair bir değerlendirme de bu sayıda yer almakta.

Dergi İçeriği:

Yerel Diplomasi ve Türkiye’deki Yansıması – Mesut Özcan

Küreselleşen Kent Diplomasisinin Analizi – Birgül Demirtaş

Yeni Nesil Diplomasi Aracı Olarak Bir Klasik Uygulama: Şehir Eşleştirme – Bülent Özcan

Avrupa Konseyi ve Türk Yerel Yönetimleri – Yusuf Erbay

Belediyelerde İyi Yönetişim ve Avrupa Yerel Yönetişim Mükemmellik Markası – İnan İzci, Merve Ağca

“Yerel Gündem 21”den “Yeni Kentsel Gündem”e – Sadun Emrealp

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yerel Diplomasi – Yasemin Okay

Dönüşen Diplomaside Kentlerin Kolektif Sesi: Uluslararası Kent Ağları – Özge Sivrikaya

Kitap İncelemesi: Dünyayı Belediye Başkanları Yönetseydi – M. Cemil Arslan

Barcelona Metropolitan Alanı Gibi Metropol Yönetimlerin Uluslararasılaşması – Xavier Tiana

Yerel Diplomasinin Araçları: Uluslararası Etkinlikler ve Ödüller – Merve Ağca

Yaratıcı Bürokrasi – Charles Landry

Şehremaneti (Belediye) Kime Emanet? – Ayşe Kaşıkırık

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >