17.01.2022

Şehir & Toplum Dergisinin Yeni Sayısı “marmara Denizi & Müsilaj Krizi” Dosya Konusu ile Çıktı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yayınlanan Şehir & Toplum dergisinin 20-21. sayısı tek cilt içinde iki sayı olarak “Marmara Denizi & Müsilaj Krizi” dosya konusuyla okurlarla buluştu.

Müsilaj denizlerimizde ilk defa gözlemlenmiyor olsa da, Mayıs 2021 tarihinde Marmara Denizi’nde görülen etki ve boyutu itibarıyla ciddi bir kriz olarak tanımlanmıştır. Müsilaj krizinin oluşum ve gelişim sürecinin detaylı bir şekilde ele alındığı bu sayıda müsilaj; su ürünleri, gıda güvenliği, balıkçılık, turizm ve su altı kültürel miras üzerindeki etkisi gibi sosyal, çevresel, ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere çeşitli açılardan irdelenmiştir.

Marmara Denizi’nin mevcut durumu ve geleceğine yönelik projeksiyonlar açıklanırken çeşitli iyi uygulama örnekleri ve projelerin içeriklerine dair bilgiler sunulmuştur. Bunula birlikte müsilaj krizinin tekrar yaşanmaması için alınması gereken önlemler belirtilmiş, mevcut hukuki çerçeve değerlendirilmiştir.

Dergi İçeriği

 • Deniz Bilimin Işığında Marmara Denizi’nin Geleceği - Barış Salihoğlu, Devrim Tezcan, Evrim Kalkan Tezcan, Mustafa Yücel, Ezgi Şahin Yücel
 • Deniz Alanlarının Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesinin Önemi - Burcu Özsoy
 • Müsilaj: Arıtılmayan Atıksuların Marmara Denizi'ni Getirdiği Nokta - Güçlü İnsel
 • Marmara Denizi İstanbul Kıyılarında ve İstanbul Boğazı’nda Mikroplastiklerin Mevsimsel ve Mekânsal Olarak Değişimi - Hanife Sarı Erkan, Güleda Engin
 • Marmara Denizi Zooplanktonu ve Müsilaj ile Etkileşimleri - Melek İşinibilir Okyar
 • Denizlerde Bakteriyolojik Fırsatlar: Marmara Denizi Müsilaj Örneği - Gülşen Altuğ
 • Su Ürünleri Arz Güvenliği ve Gıda Güvenliği Bakımından 2021 Yılı Marmara Denizi Müsilaj Vakasının Değerlendirilmesi - Nuray Erkan
 • Müsilaj ve Marmara Denizi Balıkçılığı - Mustafa Sarı
 • Müsilajın Marmara Bölgesi’nde Balıkçılık, Turizm ve Sualtı Kültürel Mirası Üzerindeki Etkisi ve Marmara Denizi Eylem Planı - Can Kalkavan
 • Marmara Denizi Kirliliğini Kim Önleyecek(ti)? - Kasım Ocak, Müslüm Akıncı
 • Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Cumhurbaşkanı Kararı'nın Hukuki Değerlendirilmesi - Belma Bulut Şahin
 • Tahir Büyükakın ile Marmara Denizi ve Müsilaj Krizi Üzerine - Röportaj: Ahmet Cihat Kahraman, Mustafa Özkul
 • Tuna Nehri Havzası Kirliliği Önleme Stratejileri ve Uygulama Sonuçları: Besin Tuzları Meselesi - A. Kovacs, I. Liska, I. Zavadskya

Bu sayıya nerelerden ulaşılır?

https://mbbkulturyayinlari.com/satis-noktalari/