10.06.2022

Şehir & Toplum Dergisinin 22. Sayısı “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” Dosya Konusuyla Çıktı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yayınlanan Şehir & Toplum dergisinin yeni sayısı “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” dosya konusuyla okurlarla buluştu.

2015 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılmak üzere kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (SKA), son zamanlarda üstünde küresel düzeyde ortak mutabakat ve uzlaşmaya varılan amaç ve hedeflerin başında geliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında yer alan 17 ana amaç ve bu amaçların altında gerçekleştirilmesi gereken 169 hedef için merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere, akademiden özel sektöre, medyadan sivil topluma hepimizin yapabileceği eylemler var.

Şehir & Toplum’un “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” dosya konulu 22. sayısında, sürdürülebilir kalkınmanın ne ve neden önemli olduğu üzerinde durulurken konu sosyal, ekonomi, çevre ve kültür başta olmak üzere çeşitli perspektiflerden ele alınıyor. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel, bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleştirilen oluşum ve çalışmalara yönelik bilgilendirmelerde bulunulurken amaç ve hedeflere ulaşmada yararlanabilecek araçlardan bahsediliyor. Ayrıca dergide, dosya konusundaki makalelere ek olarak 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Marmara Urban Forum (MARUF21) ve Kartepe Zirvesi’nde gerçekleştirilen Kocaeli Young Planning Professionals-YPP (Genç Planlama Profesyonelleri) Atölyesi’ne yönelik iki değerlendirme yazısı yer alıyor.

Dergi İçeriği:

Sürdürülebilir Kalkınmaya Doğru: Louisa Vinton ile Röportaj - Burcuhan Şener, Özge Sivrikaya

Çevresel Sürdürülebilirliğe Ulaşmanın Temeli: Aidiyet ve İtibar - Pınar Gökçin Özuyar

Sürdürülebilir Kalkınmanın Kültürel Boyutu: Yerelleştirme ve Kültür İçin Bir Küresel Amaca Doğru - A. Ege Yıldırım

Göç ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları - Ayşegül Kayaoğlu

Sürdürülebilirliğin Bir Boyutu Olarak Toplumsal Eşitsizlikler Meselesi - Mesut Çelik

Şehirde Sürdürülebilirlik Yönetişimi - Erkin Erimez, İnan İzci

UN-Habitat Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İzleme Aracı, Küresel Geleceğin Şehirleri Programı ve Amaçlar İçin Ortaklıklar’ı Yeniden Düşünmek - Ervin Sezgin, Yelda Reis, Pınar Çağlın

Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Bir Araç: Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi - Mehmet Ocakçı, Fatih Terzi, Gülden Erkut

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Neden SKA'ların Yerelleştirilmesi Hakkında Rapor Vermelidir? - Edgardo Bilsky, Anna Calvete, Ainara Fernández, Cecille Roth

İklim Kriziyle Şekillenmekte Olan Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Paradigmalarını Kentleşme Pratikleri Üzerinden Okumak – Ebru Ölmez

MARUF21 Üzerine Bir İç Değerlendirme - Ezgi Küçük Çalışkan, Burcuhan Şener

“Dayanıklılık İçin Değişim, Değişim İçin Dayanıklılık” Üzerine - Büşra Yılmaz, Georgies Srour, İrem Kurtuluş

Diğer İçerikler Haberler