10.10.2018

Şehir & Toplum 11. Sayısı “engelsiz Kent, Engelsiz Yaşam” Temasıyla Çıktı

Şehir & Toplum’un 11. sayısı, kentlerin herkes için olması; herkes için eşit derecede erişilebilir tasarlanması, kamusal yaşamın aktif bir şekilde gerçekleştirilebilmesi gibi konuları işlerken yerel yönetimlerin ve üniversitelerin erişilebilir kentler nezdinde yaptıkları uygulamalara da yer vererek alanında uzman değerli isimlerin birikimlerini okuyucuya aktarıyor. Doç. Dr. Hatice Ayataç’ın dosya editörlüğünde hazırlanan “Engelsiz Kent, Engelsiz Yaşam” sayısı; yöneticiler, uzmanlar ve şehirlerin tüm paydaşları için açıklayıcı, öğretici ve yol gösterici bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Dergide yer alan makaleler:
ENGELSİZ KENT, ENGELSİZ HAKLAR
Doç. Dr. Göksenin İnalhan

ENGELSİZ KENT – ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM
Dr. Berfu Güley Gören

AKTİF KAMUSAL YAŞAM VE AKTİF KAMUSAL MEKANLAR
Doç. Dr. Hatice Ayataç

TARİHİ MEKÂNLARI KORUMADA UNUTULAN BOYUT: ERİŞİLEBİLİRLİK
Prof. Dr. Ayşe Nilay Evcil

ENGELSİZ KENT, ENGELSİZ YAŞAM ALANLARI
Doç. Dr. Osman Tutal

ENGELSİZ BİR KENTTE ÇOCUK OLMAK/OLAMAMAK
Doç. Dr. Hikmet Sivri Gökmen

ENGELSİZ İÇ MEKÂNDAN ENGELSİZ KENT KULLANIMINA DOĞRU: PROJE PUDCAD
Doç. Dr. Özge Cordan, Dr. Demet Arslan Dinçay, Dr. Çağıl Yurdakul Toker, Dr. Elif Belkıs Öksüz, Büşra Gizem Vayvay

ENGELSİZ KAMPÜSE DOĞRU: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA YERLEŞKELERİNDEN ÖRNEK DÜZENLEMELER
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin

ERİŞİLEBİLİR ŞEHİRLER İÇİN YEREL YÖNETİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Müberra Kavak Kara