11.04.2017

Şehir Planlama Çalışma Grubu Belgrad’da Toplandı

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Şehir Planlama Çalışma Grubu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da toplandı. Toplantının ana gündem maddesini “Arazi Yönetimi ve Vergilendirme” konusu oluşturdu.

NALAS üyesi yerel yönetim birliklerinden şehir plancıların ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Marmara Belediyeler Birliği’ni temsilen Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük ve BİMTAŞ’tan Dr. Ulaş Akın katıldı.  ŞEHİR PLANLAMA ÇOK YÖNLÜ ELE ALINDI Toplantı, NALAS’ın Şehir Planlama Çalışma Grubu üyeleri ile “Yerel Yönetişim ve Yönetimler Arası Mali İlişkiler” temalı  Yaz Okulu’nun katılımcılarını ve Mali Yerelleşme çalışma Grubu üyelerini bir araya getirdi. Toplantıda; kentsel gelişimde temel zorluklar, kullanılmayan mülkiyetler, altyapı hizmetlerinin finansmanı, kaçak yapılaşmalar, çarpık kentleşme, enerji verimliliği, ekonomik kalkınmanın faktörleri, konut stokunun bakımı ve onarımı, yeşil alanlar ve soylulaştırma projeleri ele alındı. Akıllı ve sürdürülebilir şehir planlarının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarda en önemli nokta olarak görülürken, yerel yönetimlerin sınırlı öz kaynakları ve şehir gelişiminde aktif rol alan vergilerin akıllı kent gelişimine olanak sağlamasının gerekliliği tartışıldı.  KATILIMCI ÜLKELERDE VERGİLENDİRME ANLATILDI Emlak vergisi, arazi değeri vergisi, intikal vergisi ve diğer vergi ile harçların katılımcı ülkelerin yerel yönetimlerde hizmet veren şehir plancıları ile ele alındığı toplantıda, bu vergilendirme sistemleri ile kentsel problemlerin önüne nasıl geçilebileceği masaya yatırıldı. Avusturya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Avusturya’da uygulanan vergilendirme ve kentsel gelişim ilişkilerinin de paylaşıldığı çalışmaların ardından, toplantının gerçekleştiği Belgrad şehrinde teknik bir gezi eşliğinde Belgrad’ın kentsel dönüşüm alanları ve şehri bekleyen zorluklar ve olumlu uygulamalar incelendi.

Diğer İçerikler Haberler