02.12.2019

Reslog Göç Ana Planı Hazırlama Eğitimi Düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) ortağı olduğu Yerel Yönetişimde Dayanıklılık (RESLOG) Projesi kapsamında Marmara Bölgesi’nde yer alan pilot belediyelerin göç ana planı hazırlamasına yönelik ilk faaliyet 12-13 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SKL) iş birliğinde yürütülen “Yerel Yönetişimde Dayanıklılık Projesi” (RESLOG-Türkiye) kapsamında Marmara Bölgesi pilot belediyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Göç Ana Planı Hazırlama Eğitimi MBB Göç Politikaları Merkezi Direktörü Burcuhan Şener’in açılış konuşmasıyla başladı.  MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı ve RESLOG Projesi MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca RESLOG-Türkiye kapsamında Marmara Bölgesi"nde gerçekleştirilen pilot belediye seçim süreçlerinden bahsederken proje kapsamında belediyelerin sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi paylaşarak iyi uygulama örnekleri ortaya koymalarını umduklarını ve MBB olarak bu süreçte belediyelere destek olacaklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi’nin Marmara Bölgesi’nden pilot belediye olarak yer aldığı projenin Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden projenin genel çerçevesi ve faaliyet adımları ile ilgili bilgi verdi. Marmara Bölge Uzmanı Ervin Sezgin RESLOG Projesinin temel kavramlarından olan rezilyans'a ilişkin bir sunum gerçekleştirirken RESLOG-Türkiye Kilit Uzmanı Metehan Gültaşlı da planlama süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

İlki 5-6 Şubat 2019 tarihlerinde Çukurova Bölgesi pilot belediyelerinin katılımıyla Adana’da gerçekleştirilen Göç Ana Planı Hazırlama Eğitimi"nin ikinci ayağında planlama uzmanlarının moderatörlüğünde belediye ekiplerinin göç ana planı süreçlerini tanımaları ve anlamalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Her belediyenin kendi göç hikayelerini ve gelecek için öngörülerini paylaştığı eğitimde kurumsal kapasite analizi, strateji geliştirme gibi çalışmalara yer verildi.

RESLOG ile Yerel Yönetimlerin Göç Yönetimi Süreçlerinin İyileştirilmesine Destek Olunması Hedefleniyor
İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen proje kapsamında başta uluslararası göç olmak üzere farklı alanlarda yerel yönetimler, belediye birlikleri ve merkezi hükümet arasındaki iletişimi güçlendirmek, işbirliklerini artırmak ve yerel yönetimlerin katılımcı yöntemler kullanarak Göç Master Plan hazırlama ve uygulama kapasitesini geliştirmesi hedefleniyor. RESLOG kapsamında Suriye göç krizinden ciddi boyutlarda etkilenen iki ülke olan Türkiye ve Lübnan"da, yerel yönetimlerin rezilyans (dayanıklılık), barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde hem yerleşik topluluklar hem de göçmenler için kapsayıcı temel hizmetler sunmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. SKL International, TBB, MBB ve ÇBB ortaklığında yürütülen ve 2018 yılında başlayan projenin Aralık 2020’ye kadar sürmesi planlanıyor.

Rezilyans nedir?
Latince "geri sıçrama” veya “geri gelme” anlamına gelen “resilire” kökünden doğan rezilyans kelimesi “dayanıklılık (çabuk iyileşme gücü ya da çabuk toparlanma gücü), bir varlık veya sistemin bir karışıklık veya bozulma sonrasında şeklini (formunu) ve konumunu geri kazanabilme yeteneği” şeklinde tanımlanıyor. 

Diğer İçerikler Haberler