11.04.2017

NALAS’tan MBB’ye Onur Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği, üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Bulgaristan’ın Filibe şehrinde düzenlenen 10. Genel Kurul toplantısına katıldı. MBB, NALAS tarafından düzenlenen GENiYOUTH Belediye Girişimleri Ödülleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği heyetinde Pendik Belediye Başkan Yardımcısı ve MBB adına NALAS Genel Kurul Delegesi Cevat Yaman, Gemlik Belediyesi Meclis Üyesi ve MBB adına NALAS Genel Kurul Delegesi Hulusi Gandar, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, MBB Uluslararası İşbirliği Direktörü Mustafa Özkul ve Pendik Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Kemal Kaya yer aldılar. NALAS delegelerinin bir araya geldiği Genel Kurul kapsamında doyurucu bir program düzenlendi. Program dahilinde "Filibe 2015 Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetimleri Yıllık Forumu", "Risk Önleme ve Kriz Yönetimi için Güney-Doğu Avrupa'da Yerel Yönetimlerin Yetkinliği ve Hazırlığı" konulu konferans büyük ilgi gördü.

Toplantının gündem maddeleri arasında NALAS'ın AB ile ilgili faaliyetleri, NALAS üyesi yerel yönetim birliklerinin AB ile ilgili yürüttükleri çalışmaların derlendiği anket raporu, Genel Kurul Delege listesinin teyit edilmesi, Afet Risk Yönetimine ilişkin Taslak Filibe Bildirgesi ve NALAS Genel Kurul yan etkinlikleri hakkında bilgilendirmeler yer aldı.

ABZ 2015’E BALKANLARDAN YOĞUN İLGİ

MBB Uluslararası İşbirliği Direktörü Mustafa Özkul, 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra NALAS ve üye yerel yönetim birliklerinin temsilcilerine Balkanlardan belediye başkanlarının zirveye katılımları noktasında verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

FİLİBE 2015 GÜNEY-DOĞU AVRUPA YEREL YÖNETİMLERİ YILLIK FORUMU
Programın ilk gününde Marica Sanayi ve Ekonomik Bölgesi ziyaret edildi. Ardından Filibe Kültür Evi'nde "Kamu-Özel sektör işbirliği" ve "Filibe 2015 Kültür Başkenti Ajansı" olmak üzere eş zamanlı iki oturum düzenlendi. Katılımcılar daha sonra eski şehir merkezinde Filibe kültürel mirasını ziyaret etti. NAMRB tarafından düzenlenen “İş Fuarı ve Belediye Projeleri Pazarı”na MBB üyesi Yıldırım Belediyesi stand açarak katıldı.

AB KURUMLARI NALAS’I DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK
Genel Kurul, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Bölgesel İşbirliği Konseyi, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı temsilcilerinin açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmacılar, NALAS'ın çalışmalarını takdir ettiklerini ve destek ve işbirliğine devam edeceklerini ifade ettiler.NALAS Genel Kurul Delegeleri Cevat Yaman ve Hulusi Gandar, genel kurul oturumunda gündem maddelerini oyladılar. NALAS 2014 yılı faaliyet ve mali raporu, 2015 yılı çalışma planı ve bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

NALASIN YENİ DÖNEM BAŞKANI ROMANYA
Hırvatistan Cumhuriyeti Belediyeler Birliği (UORH) Başkanı ve Lukac Belediye Başkanı Djuro Bukvic, NALAS dönem başkanlığını Romanya Komünler Birliği Başkanı ve Vulcana Bai Belediye Başkanı Emil Draghici'ye devretti. Dönüşümlü başkanlık sistemi uyarınca görevi devralan yeni NALAS Başkanı Emil Draghici, memnuniyetini belirterek sorumluluğun bilincinde olduğunu, NALAS'ın çalışmalarını bir üst seviyeye çıkaracağını ifade etti. 

Dönüşümlü başkanlık sistemine göre 2015 yeni dönem NALAS Başkanlık Divanı şu şekilde oluştu: NALAS Başkanlığı - Romanya Komünler Birliği, NALAS 1. Başkan Yardımcılığı -  Kosova Belediyeler Birliği, NALAS 2. Başkan Yardımcılığı - Sırp Cumhuriyeti Şehirler ve Belediyeler Birliği, NALAS 3. Başkan Yardımcılığı - Slovenya Belediyeler Birliği.

Filibe'de düzenlenen 10. NALAS Genel Kurulunda, Avusturya Şehirler ve Belediyeler Birliği (AACT) oybirliğiyle resmen NALAS İştirakçi Üyesi olarak kabul edildi.

MBB, GENiYOUTH BELEDİYE GİRİŞİMLERİ ONUR ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU
GENiYOUTH Belediye Girişimleri Ödüllerini başarılı bir şekilde duyurması ve en fazla sayıda başvurunun bu bölgeden gelmesinden dolayı, Marmara Belediyeler Birliği onur ödülüne layık görüldü. NALAS Başkanı Emil Draghici, MBB'nin bu başarısının NALAS üyesi diğer yerel yönetim birlikleri tarafından örnek alınacağını söyledi ve bu çalışmaların Güney-Doğu Avrupa'daki belediyeler tarafından değerlendirileceğini sözlerine ekledi. Ödülü NALAS Başkanından alan MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, NALAS’a ve Ödül Seçim Komitesine teşekkür etti. MBB üyesi belediyelere yapılan duyuru sonrası gösterilen yoğun ilginin kendilerini de ziyadesiyle memnun ettiğini belirten Arslan, Marmara Bölgesi’nden 14 belediye tarafından toplam 18 başvuru yapıldığını ve bu başvuruların Türkiye genelinde belediyelerin yaptıkları cinsiyet ve gençlik odaklı projelerin bir özeti olduğunu ifade etti.

Etkinlikler, NALAS Başkanı tarafından NALAS’ın Güney-Doğu Avrupa’da Afet Risk Yönetim Politikaları Deklarasyonu’nun okunması ile sona erdi.