11.04.2017

NALAS İrtibat Görevlileri Viyana'da Toplandı

Marmara Belediyeler Birliği’nin üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın İrtibat Görevlileri Komitesi (CLO) toplantısı, Birliklerin Geliştirilmesi Çalışma Grubu (AD TF) toplantısı ve Dünya Bankası - Avusturya Kentsel Ortaklık Programı (UPP) 2. Aşama Ortaklar Forumu, Avusturya’nın başşehri Viyana’da gerçekleştirildi.

Avrupa'dan ve Balkanlardan geniş katılımla gerçekleşen toplantılarda Marmara Belediyeler Birliği’ni (MBB)  Uluslararası İşbirliği Direktörü ve NALAS İrtibat Görevlisi Mustafa Özkul temsil etti.

Dünya Bankası - Avusturya Kentsel Ortaklık Programı 2. Aşama Ortaklar Forumu, Avusturya Maliye Bakanlığı Uluslararası Finansal Kurumlar Müdürünün açılış konuşması İle başladı. Dünya Bankası'nın Güney-Doğu Avrupa'ya yönelik ürünleri ve hizmetleri hakkında yapılan sunumlarda, Dünya Bankası ve Avusturya Hükümetinin NALAS ile ortak bir inancı paylaşmakta olduğu ve kapasite gelişiminin, şehirlerde yeniliğin ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesinde anahtar role sahip olduğu vurgulandı. Program; Güney-Doğu Avrupa'da yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirmeyi, yerel seçilmiş yetkililere, kent yöneticilerine ve teknik personele karar verme için pratik araçlar kazandırmayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kentsel gelişmeyi etkin bir biçimde yönetmeyi amaçlamaktadır.

NALAS e-akademi Arnavutluk ve Makedonya'da Test Edildi

Kentsel Ortaklık Forumunun tamamlanmasının ardından NALAS İrtibat Görevlileri kendi gündemlerine geçtiler. Birliklerin Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısında NALAS E-Akademi ve E-Öğrenme Fizibilite Çalışması Raporu sunuldu. 2014 yılında kurulan ve test aşamasında olan e-akademinin NALAS üyesi tüm yerel yönetim birlikleri tarafından yerel şartlara uyarlanarak önümüzdeki dönemde belediyelere sunulması hedefleniyor. Bu kurslarda Dünya Bankası'nın e-kursları model olarak alınıyor.

Akıllı Belediyecilik Zirvesi'ne Yoğun İlgi

NALAS İrtibat Görevlileri, 13-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Bursa'da MBB tarafından BALKANSİAD işbirliğiyle düzenlenecek Akıllı Belediyecilik Zirvesi'ne Balkanlardan katılım için ilgi olduğunu ve üyelerinin davet edilmesi halinde katılım sağlanacağını ifade ettiler.

2015 Yerel Seçimlerinde Arnavutluk’ta Bölgesel Reform

Bölgesel reformlar sonrasında kırsal belediye birliklerinin rolü Arnavutluk Komünler (Kırsal Belediyeler) Birliği örneği ile sunuldu. 2015 Haziran yerel seçiminde Arnavutluk'ta bir çok kırsal belediye kapatılacak ve büyük belediyelere dahil olacak.

Toplantıda, 2014 yılı mali raporu, faaliyet raporu ve taslak 2015 çalışma planı ile bütçesi kabul edildi. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ile NALAS işbirliği konsept notu sunuldu. SIDA'nın 2020 Stratejisi ile NALAS'ın 2013-2017 Stratejisinin çok uyumlu olduğu ve NALAS'ın gerçekleştirdiği bir çok bölgesel girişimin SIDA'nın hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunabileceği belirtildi. Ardından NALAS Filibe 2015 Genel Kurul hazırlıkları ele alındı. Afet risk yönetimi Genel Kurul etkinliğinin ana teması olarak önerildi. GENIYOUTH Belediye Girişimleri Ödülleri de Bulgaristan'ın Filibe şehrinde sahiplerine verilecek. Marmara Belediyeler Birliği, NALAS Genel Kurulu'nda iki delege ile temsil ediliyor. Toplantı, Üyelik Memnuniyet Anketi Raporu sunumu ile sona erdi.