11.04.2017

NALAS İrtibat Görevlileri Üsküp'te Bir Araya Geldi

Marmara Belediyeler Birliği(MBB)’nin üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın İrtibat Görevlileri Komitesi (CLO), 2016 yılı üçüncü toplantısını gerçekleştirmek üzere Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 13-14 Ekim’de bir araya geldi.

NALAS 2. Başkan Yardımcısı Darko Fras’ın başkanlığında; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, ve Slovenya’dan yerel yönetim birlikleri İrtibat Görevlilerinin ve Alman Teknik İşbirliği Kurumu GIZ temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıya MBB’yi temsilen Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Mustafa Özkul katıldı.

NALAS BİLGİ MERKEZİNİN YENİ ÜRÜNLERİ TANITILDI

NALAS Çalışma Grupları tarafından tamamlanan yeni projelerin çıktıları NALAS Bilgi Merkezi bünyesinde kullanıma sunulmaktadır. Bu ürünler arasında: Kırsal ve Sınır Ötesi Kıyı Alanlarda Entegre Katı Atık Yönetimi Modeli Kitabı, Su Sektöründe Varlık Yönetimi İş Planlama Modeli Kitabı, Güney-Doğu Avrupa’da Katı Atık Yönetimi Karşılaştırmalı Raporu, Güney-Doğu Avrupa Mali Yerelleşme Göstergeleri 2006-2014 Raporu yer alıyor.

NALAS’IN FİNANSAL DURUMU ELE ALINDI

NALAS Genel Sekreteri Kelmend Zajazi’nin sunduğu finansal raporda 2016 yılı sonu itibariyle Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından sağlanan hibenin sona ermesinden dolayı önümüzdeki dönemde gelir artırıcı ve harcamaları azaltıcı bir takım mali tedbirler gündeme getirildi. Üyelik aidat sistemi çerçevesinde aidatların toplanmasına ilişkin son durum ve NALAS Döner Sermayesinin kurulması ele alındı.

2018-2022 Stratejik Planı’nın geliştirilmesi için stratejik planlama ekibi kuruldu. AB fonlu projelerin yürütülmesi ve bütçe ile ilgili konular gelecek dönemi kapsayan NALAS Stratejik Planı’nda dahil edilecek ve plan bu doğrultuda tüm bu tedbirler göz önüne alınarak hazırlanacak.

NALAS ÇEŞİTLİ PROJE TEKLİFLERİNİ AVRUPA KOMİSYONUNA SUNDU

NALAS Sekreteryası kurumsal hibe desteği almak üzere toplamda 14 proje başvurusunu Avrupa Komisyonu’na sundu. 1 proje tamamlanırken 2 proje uygulama aşamasında, başvurusu yapılan 5 projeden ise cevap beklenmektedir. GIZ ORF tarafından fonlanan “Güney-Doğu Avrupa’da Yerel Liderler Projesi - LL SEE” sona yaklaştı ve proje çıktıları bir paket halinde tamamlandı. Proje kapsamında belediyelerin su ve atıksu sektöründe altyapı projelerinin planlanması ve uygulanması için belediyelerden yerel karar vericilerin ve kamu hizmetleri şirketlerinden yöneticilerin liderlik ve yönetim yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya ve Sırbistan’ı hedef bölge olarak kabul eden proje kapsamında eğitim ihtiyaçları analizine dayanarak 5 modülden oluşan Bölgesel Eğitim Planı ve mevcut durumda 33 eğitimciden oluşan eğitimci havuzu hazırlandı. Bölgesel Eğitim Planı projenin tamamlanmasının ardından Bölgesel Pazarlama Modeli çerçevesinde ücretli olarak sunulması hedefleniyor.

Diğer İçerikler Haberler