13.11.2017

NALAS İrtibat Görevlileri Komitesi Belgrad’da Bir Araya Geldi

Marmara Belediyeler Birliğinin üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın İrtibat Görevlileri Komitesi (CLO) ve Birliklerin Geliştirilmesi Çalışma Grubu (TF AD) toplantıları 7-9 Kasım 2017 tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşti.

UN Women ve NALAS işbirliğiyle gerçekleşen toplantılara Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye’den katılım gösterildi. Toplantılara Marmara Belediyeler Birliğini (MBB) temsilen Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özkul katıldı. 

Yerel Düzeyde Cinsiyet Eşitliği Nalas’ın Gündeminde
NALAS, cinsiyet eşitliği konusunun ağı içerisinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan BM Kadın Birimi (UN Women) ve NALAS işbirliğiyle düzenlenen Birliklerin Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısında “Yerel Düzeyde Cinsiyet Eşitliği” konulu NALAS Priştine Politika Belgesi’nin faaliyet planlaması üzerinde duruldu. Cinsiyet perspektifinin NALAS’ın stratejik, planlama ve yasal belgelerine dahil edilmesi için taslak belgeler üzerinde tartışıldı.

Yerel Düzeyde Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi Uygulama Planı Görüşüldü
UN Women temsilcisi tarafından NALAS üyesi 14 ülkedeki yerel yönetimlerin cinsiyet temsiliyeti açısından mevcut durumu info grafikler ile sunuldu. Ardından Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi’nin uygulanmasına dönük Faaliyet Planı grup çalışması ile güncellendi. Faaliyet planının güncellenmesinin ardından NALAS tüzüğüne cinsiyet eşitliğine ilişkin maddelerin eklenmesi görüşüldü.

Yerel Düzeyde Cinsiyet Eşitliğine Giriş” Konulu E-Öğrenme Programı Başladı
NALAS ve UNWOMEN işbirliğiyle düzenlenen “Yerel Düzeyde Cinsiyet Eşitliğine Giriş” konulu e-öğrenme programı 4 modülden oluşmaktadır ve 6 Kasım-4 Aralık 2017 tarihleri arasında 4 hafta boyunca kullanıcılara sunulacaktır.

İrtibat Görevlileri Komitesi Çeşitli Konuları Ele Aldı
NALAS 2017 Ara Dönem Faaliyet Raporu Genel Sekreter Kelmend Zajazi tarafından sunuldu. Ardından cinsiyet perspektifinin NALAS’ın stratejik, planlama ve yasal belgelerine dahil edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 1 Ekim 2017 itibariyle NALAS Döner Sermayesi’nin kurulduğu bilgisi verildi. NALAS Genel Kurul toplantısının 2017 Nisan ayında Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Alman Teknik İşbirliği Kurumu GIZ işbirliği ve eş finansmanıyla düzenlenecek NALAS Genel Kurul toplantısı GIZ’in SoRI Programı “savunmasız toplumsal grupların - özellikle vatanına geri dönen kişilere odaklanarak - yerel düzeyde sosyal katılımı ve yeniden entegrasyonuna yönelik yaklaşımlar” isimli Bölgesel Konferansı ile birlikte düzenlenecektir.

Diğer İçerikler Haberler