11.04.2017

NALAS Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, Priştina’da Toplandı

NALAS Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, Priştina’da Toplandı

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Enerji Verimliliği Çalışma Grubu toplantısı Kosova’nın başkenti Priştina’da yapıldı. Belediyelerde enerji verimliliğinin kapsamlı olarak masaya yatırıldığı toplantıya, Marmara Belediyeler Birliği’ni temsilen Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman katıldı.

Açılış konuşmasını Kosova Belediyeler Birliği Direktörü Sazan İbrahimi’nin yaptığı toplantıda, öncelikli olarak Güney-Doğu Avrupa bölgesindeki yerel yönetimlerin enerji verimliliği konusundaki mevcut durumu değerlendirildi, daha sonra da Avusturya Bölgesel Çalışmalar ve Mekansal Planlama Enstitüsü’nden Ursula Mollay, AB Enerji Verimliliği Direktifleri ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konularında sunum yaptı.

Kamu binalarında enerji verimliliği konusunda alınan tedbirler, merkezi idarenin yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde yürüttüğü enerji verimliliği projelerinin konu edildiği toplantıda, enerji verimliliği kriterlerine göre revize edilmesi gereken kamu satın alımları ayrıntılı olarak ele alındı. “Yeşil İhale” olarak da ifade edilen enerji verimliliği kriterlerine göre revize edilmiş satın alım şartlarının; kamu yatırımlarının büyük kısmını belediyelerin oluşturduğu ülkelerde önem arz ettiği üzerinde duruldu.

Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı yapan firmalarla ilgili bir yükümlülük sisteminin hazır hale getirilmesinin AB tarafından tecrübe edilmiş iyi örneklerinin olduğu vurgulanan toplantıda, Türkiye tarafından 2012 yılında yayınlanan 2013-2023 yılları arasını kapsayan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ne atıfta bulunuldu ve mevzuatında bir an önce uyumlu hale getirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Enerji Verimliliği Çalışma Grubu üyeleri, Priştina Belediyesi’nde Başkan Shepent Ahmeti’yi de ziyaret etti. Enerji Verimliliği özelinde genel olarak belediye hizmetleri konusunda bir sunum yapan Başkan Ahmeti, çalışma grubunu Priştina’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.