11.04.2017

NALAS Çalışma Grubu İstanbul’da Buluştu

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS, Mali Yerelleşme Çalışma Grubu Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Toplantıda “Yerel Düzeyde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” konusu masaya yatırıldı.

NALAS Mali Yerelleşme Çalışma Grubu Toplantısı, 25-26 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. “Yerel Düzeyde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” konusunun ele alındığı toplantının açılış konuşmasını Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Merkezi Direktörü Mustafa Özkul yaptı. Marmara Belediyeler Birliği'nin NALAS Mali Yerelleşme Çalışma Grubu Üyesi Ekonomist Adil Alkan da toplantıda Türkiye'deki belediyelerin kadın ve gençlik programları için ayırdıkları bütçelerle ilgili bilgi verdi.
 

BM Kadın Organizasyonu görevlileri “Yerel Düzeyde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” konusunda ülkelerin atması adımlar ve yapması gerekenler konusunda ülkelere gerekli desteği vereceklerini ifade ettiler ve konuyla ilgili sunumlar gerçekleştirdiler. Toplantının devamında İstanbul Üniversitesi'nden Prof.Dr. Gülay Günlük Şenesen, “Cinsiyete Duyarlı Bütçelemede Dünyadan ve Türkiye’deki Bazı Belediyelerden Örnekler” başlıklı çalışmasını sundu ve karşılaştırmalı olarak bir analiz yaptı.
 

Cinsiyete duyarlı bütçeleme sayesinde; bütçedeki eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının; eşitlik, gelir dağılımı, yoksulluk, istihdam ve sosyal içerme kriterlerinin gözetilerek düzenlenmesini ve bu düzenlemeyle toplumdaki dezavantajlı kesimlerin (kadınlar, çocuklar, gençler, işsizler, yaşlılar ve engelliler gibi) olumlu yönde etkilenmesini amaçlayan bütçeleme sisteminin hedeflendiği ifade edildi.
 

Toplantıya katılan ülke temsilcileri farklı gruplara ayrılarak cinsiyete duyarlı bütçeleme konusu üzerinde vaka çalışması yaptılar ve bulgularını çalışma sonunda katılımcılarla paylaştılar.
 

Bunun yanında NALAS Mali Yerelleşme Grubu yakın zamanda çalışmaları biten ve rapor haline gelen 2006-2013 yıllarını kapsayan NALAS’ın karşılaştırmalı mali raporu üzerine görüşmelerini sürdürdüler. Toplantı, yıl içerisinde yapılacak önemli faaliyetlerin planlanması ve özellikle geçen yıl birincisi yapılan “NALAS Summer School (Yaz Okulu)” un konusunun belirlenmesi ile devam etti. Emlak vergisi öncelikle işlenecek konu olarak ön plana çıktı. Gelecek Temmuz ayında yapılması planlanan yaz okulu etkinliğinde katılımcıların emlak vergisinin farklı ülke uygulamaları, emlak bedellerinin belirlenme metotları, verginin alınma şekilleri, alınmama durumunda neler yapılacağı gibi konularda işin uzmanı olan kişilerden eğitim alacakları kararlaştırıldı.

Diğer İçerikler Haberler