23.07.2019

NALAS Bilgi Yönetimi Asistanları Belgrad’da Bir Araya Geldi

Güney Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) Bilgi Yönetimi Asistanları yıllık toplantısı 13-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlendi. Toplantıya Güney Doğu Avrupa’dan, Marmara Belediyeler Birliğinin de aralarında yer aldığı, on yerel yönetim birliğinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, bilgi yayma mekanizmalarının iyileştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, NALAS üyesi yerel yönetim birlikleri ile birliklerin üyeleri olan Güney Doğu Avrupa yerel yönetimlerine yönelik NALAS Bilgi Merkezi tarafından sunulan yerel hizmet ve ürünlerin niteliğinin artırılması üzerinde duruldu. 2018 yılı içerisinde Bilgi Yönetimi Asistanları tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılı için de faaliyet planlaması yapıldı.

NALAS Bilgi ve İletişim Direktörü Jelena Janevska, “Son NALAS Üye Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre üyelerin NALAS’tan memnuniyet oranları bir önceki ankete göre artış göstermiş durumda ve oldukça yüksek seviyelerde. Anketi yanıtlayanların %72’sinden fazlası NALAS’ın üyeleri için yararlılığını ‘yüksek’ ya da ‘oldukça yüksek’ olarak tanımlıyor. Anket sonuçlarına göre NALAS’ın en güçlü yanları: ağ kurma (networking); bilgi paylaşımı ve savunuculuğu; tecrübe ve uygulama paylaşımı.” dedi. Janevska, “Anket sonuçlarına göre, NALAS’ın en takdir edilen hizmeti, NALAS Bilgi Yönetimi Asistanlarının katkılarıyla sunulan “Hızlı Yanıt” hizmeti. Dolayısıyla NALAS’ın başarısında büyük katkısı olan Bilgi Yönetimi Asistanlarına özel olarak teşekkür ediyoruz.” şeklinde ekledi.

NALAS Proje Sorumlusu Semra Amet, NALAS’ın ve üye yerel yönetim birliklerinin çalışmalarının hazırlık ve yayılımı sürecine aktif katkı veren Bilgi Yönetimi Asistanlarının NALAS’ın temsiliyeti konusunda oldukça önemli bir yerde durduğunu vurguladı. Bilgi Yönetimi Asistanları bu temsiliyeti geliştirmeye yönelik eğitimler alarak iletişim, sunum ve moderasyon teknikleri konularında uygulamaları inceledi. 

1/6

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >