11.04.2017

Müfettiş Yardımcılığı Eğitim Programı Başladı

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi belediye personelinin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Müfettiş Yardımcılığı Eğitim Programı serisinin birincisini İstanbul Ticaret Üniversitesinde gerçekleştirdi.

Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde yer alan Yerel Yönetimler Akademisi, birliğe üye belediyelerin müfettiş yardımcılarına yönelik bir eğitim programı gerçekleştiriyor.  Alanında uzman isimler tarafından verilecek eğitimlerde mevzuata ilişkin konular kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

18 Mart 2016-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesinde,  Cuma ve Cumartesi günleri, 09:30-16:30 saatleri arasında yapılacak olan eğitimlerin ilki Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Kapaklıkaya tarafından verildi. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile başlayan eğitim serisinin diğer ayaklarında da belediye kanunu ve yönetmeliklerle ilgili derinlemesine çalışmalar yapılacak.

Diğer konu başlıkları ise, Yargı Denetimi ve Kamu Denetçiliği Sistemi, Bilgi ve Veri Güvenliği, Devlet Memurları Kanunu, Kabahatlar Kanunu, Disiplin Hukuku, Taşınır Mal Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Protokol ve Nezaket Kuralları, Beden Dili ve Kişisel İmaj, Alacakların Tahsili Usulleri, Ön Mali Kontrol, İç Denetim Sistemi, Zabıta Yönetmeliği, Türk Ceza Kanunu, Kamu Zararı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, İhale Usulleri ve Süreçleri.

Diğer İçerikler Haberler

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >