11.04.2017

Müfettiş Yardımcılığı Eğitim Programı Başladı

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi belediye personelinin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Müfettiş Yardımcılığı Eğitim Programı serisinin birincisini İstanbul Ticaret Üniversitesinde gerçekleştirdi.

Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde yer alan Yerel Yönetimler Akademisi, birliğe üye belediyelerin müfettiş yardımcılarına yönelik bir eğitim programı gerçekleştiriyor.  Alanında uzman isimler tarafından verilecek eğitimlerde mevzuata ilişkin konular kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

18 Mart 2016-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesinde,  Cuma ve Cumartesi günleri, 09:30-16:30 saatleri arasında yapılacak olan eğitimlerin ilki Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Kapaklıkaya tarafından verildi. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile başlayan eğitim serisinin diğer ayaklarında da belediye kanunu ve yönetmeliklerle ilgili derinlemesine çalışmalar yapılacak.

Diğer konu başlıkları ise, Yargı Denetimi ve Kamu Denetçiliği Sistemi, Bilgi ve Veri Güvenliği, Devlet Memurları Kanunu, Kabahatlar Kanunu, Disiplin Hukuku, Taşınır Mal Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Protokol ve Nezaket Kuralları, Beden Dili ve Kişisel İmaj, Alacakların Tahsili Usulleri, Ön Mali Kontrol, İç Denetim Sistemi, Zabıta Yönetmeliği, Türk Ceza Kanunu, Kamu Zararı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, İhale Usulleri ve Süreçleri.

Diğer İçerikler Haberler