19.10.2020

MBB ve UNDP Mutabakat Anlaşması İmzaladı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme - UNDP) ile ortak ilgi alanlarında iş birliğini geliştirmek üzere mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma çerçevesinde, iki kurum iş birliğinde yapılacak programlar, toplantılar, eğitimler, araştırmalar ve projeler aracılığıyla belediyelerin kurumsal kapasite gelişiminin desteklenmesi planlanıyor. Sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun sona erdirilmesi, kadınların güçlendirilmesi, iyi yönetişim gibi konular üzerine çalışmalar yürüten UNDP, katılımcı tasarım ve mekân oluşturma pratiklerine odaklanarak MBB üye belediyelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarına ve hızla değişen ve gittikçe daha karmaşık hale gelen kent sorunları karşısında yenilikçi çözüm bulmalarına katkı sağlayacak. MBB bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerde belediyeler arasındaki koordinasyonun sağlanmasına destek verecek.

Anlaşma kapsamında ilk olarak MBB ve UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı, Japonya Bakanlar Kurulunun (The Japanese Cabinet Office – JCO) finansal desteği ile “Mekânda Katılımcı Yöntemlerle Kamusal Alan Tasarım Projesi” ismiyle MBB üye belediyelerine açık çağrıya çıktı. Çağrı ile kent içinde işlevini yitirmiş, atıl kalmış ve/veya hâlihazırda işler durumda olan bir kamusal alanın, katılımcı tasarım yöntemleri ile yenilikçi çözümler kullanılarak tasarlanması, sürdürülebilir bir model ile kente kazandırılması planlanıyor. Açık çağrı ile ilgili daha fazla bilgiye https://marmara.gov.tr/mekanda-katilimci-yontemlerle-kamusal-alan-tasarimi-projesi-marmara-bolgesi-acik-cagri/  üzerinden ulaşabilirsiniz.