14.01.2021

MBB Şehir Planlama Platformu Kuruldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), üye belediyelerin platform çalışma konularında faaliyet gösteren birim yöneticilerinden ve/veya birim yöneticileri tarafından görevlendirilen yetkili uzmanlardan oluşan platformlarına bir yenisini ekledi. MBB'nin 12. platformu olan Şehir Planlama Platformu’nun kuruluş toplantısı 13 Ocak 2021, Çarşamba günü Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

MBB Şehir Planlama Platformu, MBB üyesi belediyelerin akıllı şehir, altyapı, coğrafi bilgi sistemleri, deprem, emlak, etüt proje, fen işleri, harita, imar, kamulaştırma, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım, koruma ve kültürel miras, park ve bahçeler, ulaşım, şehir planlama, kırsal planlama, yapı kontrol vb. alanlarda faaliyet gösteren birim yöneticilerinden oluşan bir grup ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yaşam kalitesi yüksek kentlerin oluşmasına, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliğine, adil, kapsayıcı ve katılımcı kentleşme modellerine katkı sağlamak amacıyla kurulan platform da, ilerleyen dönemde üye belediyelerin sorunlarını çözmek ve iyi uygulamalardan haberdar etmek için bülten çalışmaları, eğitimler ve ortak projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Toplantı, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. MBB’nin faaliyet alanlarına dair bir sunum gerçekleştiren Arslan, Şehir Planlama Platformu’nun ve bu kapsamda gerçekleştirilecek toplantıların hedefinin, şehir planlama konusunda yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlayarak bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak ve yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak olduğunu belirtti.

“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI TÜM DÜNYAYA ANLATMAK İSTİYORUZ”

Platformun, yaşam kalitesi yüksek kentlerin oluşmasına, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliğine, adil, kapsayıcı ve katılımcı kentleşme modellerine katkı sağlamak için kurulduğunu ifade eden Arslan, “Türkiye'de yaptığımız çalışmaları dünyaya, dünyanın yaptığı çalışmaları Türkiye'de anlatmak istiyoruz. Bu yıl 1-3 Ekim tarihinde Marmara Uluslararası Kent Forumu'nu İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğiz. Bu Forumu hep birlikte düzenlemeyi arzu ediyoruz.” diyerek kente dair çalışmalarda katılım sağlamanın önemini vurguladı.

“TALEP VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ORTAK POLİTİKALAR BELİRLENECEK”

MBB Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük Çalışkan, Şehir Planlama Koordinatörlüğü'nün ve Şehir Politikaları Merkezi'nin çalışmalarını, amaçlarını ve hedeflerini katılımcılara aktardı. Çalışkan, “ Yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlama, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak adına kurulan bu platform ile talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmasını amaçlıyoruz. Şehir veya bölge kapsamında oluşan sorunlara ortak çözümler üretmek amacıyla MBB Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde, MBB üyesi illerde faaliyet gösteren üniversitelerde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora tezlerini desteklediğimiz programın başvurularını almaya başladık. Altın Karınca Ödülleri'ni bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkilendirdik. Bu da bize illerde gerçekleştirilen projelerde hangi SKA'nın hangi ilde daha çok ön plana çıktığını gösterdi.” diyerek münferit çalışmaların sürdürülebilir hale getirilmesi için üye belediyelerle birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Araştırma Projesi Toplantıda Gündeme Geldi

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, MBB ve İTÜ işbirliğinde çalışılan Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Araştırma Projesi ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Katılımcılara, çalışma alanında mevcut durum analizi ve analitik değerlendirmeler ve yöntemleri anlatan Ocakçı, veri toplama sürecinin detaylarını katılımcılara anlattı.

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü'nden Prof. Dr. Gülden Erkut ise MSÇB Araştırma Projesi'ndeki verilerle ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı. Erkut, MSÇB çalışma alanının tanımlanması adına illerin nüfus yoğunluk dağılımı ve doğal alanlarda değişimine dair detayları aktardı.

Bölgenin turizm potansiyeli, ulaşım-lojistik ilişkisi, enerji-altyapı ilişkisi, doğal kaynaklar ve nüfus ilişkisi gibi araştırma kapsamında ortaya çıkan bulguları bölge haritaları üzerinden İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü'nden Prof. Dr. Fatih Terzi katılımcılara aktardı.

Sunumların ardından platform üyeleri, platformun gelecekteki çalışmalarıyla ilgili fikir alış verişinde bulundu.