22.12.2022

MBB Şehir Planlama Platformu Kentsel Ulaşım ve Dayanıklılık Temasıyla Toplandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Planlama Platformu, ulaşım, kentsel hareketlilik ve altyapı ile ilgili birimlerin temsilcileriyle “afetlere dayanıklılık” teması çerçevesinde 21 Aralık’ta çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Günümüzde küresel ve yerel çapta ortaya çıkan çeşitli zorluklarla başa çıkmada yerel yönetimlerin yapabileceklerini düşünmek ve kentleri krizlere hazırlıklı hale getirmek adına bu yıl MBB Şehir Planlama Platformu toplantıları “afetlere dayanıklılık” teması çerçevesinde, bölgesel ölçekte, MBB üyesi belediyelerin şehir planlamayla ilgili birimlerinin dört farklı grupta çevrimiçi buluşması üzerine kurgulandı. Bu kapsamda yıl boyunca ilk üç grupta yer alan imar, planlama, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım, park ve bahçeler ve peyzaj, akıllı şehirler, coğrafi bilgi sistemleri ve haritacılık konuları ile ilişkili çalışmalar yürüten birimlerin yöneticileri ve uzmanları ile toplantılar düzenlendi. Dördüncü ve yılın son alt grup toplantısında ise ulaşım, kentsel hareketlilik ve altyapı ile ilgili birimlerin temsilcileri buluştu.

Bu yıl belirlenen formata uygun olarak iki aşamalı yapılan toplantının ilk bölümünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ela Babalık, WRI Türkiye Kentsel Hareketlilik Yöneticisi Merve Akı Yaman ve EIT- Mobility Fark Labs Fon Geliştirme ve Proje Sorumlusu Emre Elmas’ın konuşmaları dinlendi. İkinci bölümde ise birimlerin sorunları, engelleri, potansiyellerinin konuşulduğu ve ihtiyaç analizlerinin yapıldığı çalıştaylar düzenlendi.

Prof. Dr. Ela Babalık “İklim Değişikliği Bağlamında Kentsel Ulaşım ve Dirençlilik“ başlıklı konuşmasında iklim değişikliği ile mücadelede iki temel strateji ve eylem alanı olan azaltım ve uyum konularına değindi. Bu kapsamda, dirençliliği ve etkilenebilirliği artıran mühendislik önlemleri olan gri önlemler, doğa ve ekosistem temelli dönüşümler olan yeşil önlemler ve eğitim, planlama, yasa ve kurumsal yapıları kapsayan yumuşak önlemler ile azaltım ve uyum arasındaki sinerjiden söz etti.

Merve Akı Yaman ise şehirlerin iklim değişikliğine uygun hale gelmesinin neden önemli olduğundan bahsettiği konuşmasında özellikle uluslararası kuruluşların yararlandığı kaçınma, geçiş ve geliştirme bileşenlerini kapsayan, enerji verimliği yaklaşımı ile erişilebilirlik temelli analizleri paylaştı. Bunların yanı sıra yürünebilirliğe ve konu ile ilgili çeşitli göstergelere değindikten sonra yürüttükleri Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin bilgi aktardı.

Emre Elmas ise “Sevilebilir ve Yaşanabilir Şehirler için Dayanıklı Kentsel Hareketlilik” başlıklı sunumunda dayanıklı kentsel hareketliliğin öneminden ve kent içi ulaşımın kriz dönemlerinde mevcut şekliyle sağlanabilmesi, güvenli, adil ve tüm vatandaşlar için erişilebilir sistemlerin devamlılığının kurgulanmasının gerekliliğini ele aldı. Bu konuları küresel gündem bağlamında iklim değişikliği, salgınlar, deprem gibi doğal afetler ve savaşlar başlıkları altında değerlendirdi.

Çalıştay bölümünde ise daha canlı, erişilebilir ve sürdürülebilir şehirlere sahip olma yolunda belediyelerin karşılaştıkları zorluklar, potansiyeller ve ihtiyaçlar tartışıldı.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >