05.12.2022

MBB Şehir Planlama Platformu Akıllı Şehir ve Dijitalleşme Başlığı ile Toplandı

MBB Şehir Planlama Platformu, 2022 yılındaki üçüncü alt grup toplantısını “akıllı şehirler ve dijitalleşme” başlığıyla 1 Aralık’ta online olarak düzenledi.

Günümüzde küresel ve yerel çapta ortaya çıkan çeşitli zorluklarla başa çıkmada yerel yönetimlerin yapabileceklerini düşünmek ve kentleri krizlere hazırlıklı hale getirmek adına bu yıl MBB Şehir Planlama Platformu toplantıları “afetlere dayanıklılık” teması çerçevesinde, bölgesel ölçekte, MBB üyesi belediyelerin şehir planlamayla ilgili birimlerinin dört farklı grupta çevrimiçi buluşması üzerine kurgulandı.

Bu kapsamda 7 Mart 2022’de yapılan açılış toplantısının ardından ilk alt grup toplantısı 24 Mayıs 2022 tarihinde kentsel tasarım, park ve bahçeler ve peyzaj ile ilgili birimlerin temsilcileri ile, ikincisi ise 21 Haziran 2022 tarihinde İmar, planlama, kentsel dönüşüm alanlarında çalışmalar yürüten birimlerin yöneticileri ve uzmanlarının bir araya gelmesi ile gerçekleştirildi. İki bölümden oluşan alt grup toplantılarının birinci bölümünde akademi, sivil toplum kuruluşu, merkezi yönetim ve özel sektör temsilcileri tarafından seminerler gerçekleştirildi, ikinci bölümünde ise birimlerin sorunları, engelleri, potansiyellerinin konuşulduğu ve ihtiyaç analizlerinin yapıldığı çalıştaylar düzenlendi.

Belediyelerin akıllı şehirler, coğrafi bilgi sistemleri ve haritacılık konuları ile ilişkili çalışmalar yürüten birim temsilcilerinin katılımı ile 1 Aralık 2022’de üçüncü alt grup toplantısı “Dayanıklılık İçin Akıllı Şehirler ve Dijitalleşmeye” başlığıyla yapıldı. Toplantıda İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Terzi ve Yer Çizenler Herkes İçin Haritacılık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orkut Murat Yılmaz konuşmalarını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Fatih Terzi “Kentsel Dayanıklılığı Artırmada Akıllı Kent Yaklaşımının Rolü” başlıklı sunumunda dayanıklılığın tanımları üzerinden yaptığı değerlendirmesinin ardından insan ve doğanın iç içe geçerek tek bir sosyo-ekolojik sistem halini aldığı ancak bu sistemin değişikliklere karşı vereceği tepkilerin öngörülemediği şeklindeki temel yaklaşımları ele aldı. Dayanıklılığın tehlike, risk ve kırılganlık kavramları ile de düşünülmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında dayanıklılığa konu olan problemleri; iklim değişikliği, kontrolsüz kentleşme, biyolojik ve jeolojik tehlikeler, kaynak kıtlığı ve terörizm olarak sıraladı. Bu problemlerle başa çıkmanın yolunun ise kentsel unsular ve kritik altyapılar arasında ilişki kurmaktan geçtiğine vurgu yaptı. Kentsel dayanıklılık kapasitesinin artırılmasında planlama ve bütünleşik risk analizi ile veri ve bilginin rolünün önemine değindi. Akıllı kent konseptinin dayanıklılık bağlamında ele alındığında bilgi, teknoloji ve bütünleşik bakışın öne çıktığından bahseden Terzi, kentsel dayanıklılığının artırılmasında bilgi ve teknolojinin rolü ve getirdiği yenilikleri aktardı. Bilişimdeki gelişmeler yardımıyla bir şehrin afete dayanıklılığının üç aşamasında gerçekleştirilebileceğinden ve kentteki çoklu sistemlerin hazırlık düzeyi, olay sırasında yönetme ve yanıt verme yeteneği ile sistemlerin tehlikenin etkilerinden kurtulmasını sağlama becerisi olarak özetledi. İletişim formatlarının, araçlarının ve uygulamalarının tanımlanması ile konuşmasını tamamladı.

Orkut Murat Yılmaz ise “Afetlerle Mücadelede Kitle Kaynaklı Açık Veri çalışmaları” başlıklı sunumunda açık verinin önemine, ne olduğuna ve kaynaklarına değindikten sonra kitle kaynak ve örneklerinden bahsetti. Kitle kaynağı üzerinden yapılan Türkiye ve dünyadan örnek projeleri (Open Street Map - Haiti Projesi, HOT, Denizli, Elazığ ve İzmir Depremi üzerine haritalama) paylaştı.

İkinci bölümde gerçekleştirilen çevrimiçi interaktif çalıştay bölümünde ise akıl dostu ve akıllı dostu şehirler alanında belediyelerin karşılaştıkları zorluklar, potansiyeller ve ihtiyaçlar tartışıldı.

Yılın son ve dördüncü alt grup toplantısı ise 21 Aralık 2022 tarihinde ulaşım ve altyapı konuları üzerine çalışmalar yürüten birimlerin yönetici ve uzmanları ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >