17.11.2020

MBB Şehir Eşleştirme Zirvesi’ne Katıldı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye ve AB Arası Şehir Eşleştirme” Projesi kapsamında 12-13 Kasım 2020 tarihleri arasında Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi düzenlendi. Etkinlikte Marmara Belediler Birliği (MBB) Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, “Covid-19 Sonrasında Yerel ve Bölgesel Diplomasi için Küresel Ağlar” başlıklı çevrim içi oturumu yönetti.

Zirvenin açılış oturumunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı ve AB Bölgeler Komitesi Başkan Yardımcısı Anders Knape, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı konuşmacı olarak yer aldı. Zirvenin ilk konuşmasını yapan Fatma Şahin, sınırların ve mekânın öneminin kalmadığının altını çizerek kardeşlik ilişkilerinin dijitalleşme ile daha da yaklaştığını vurguladı. Şahin, “Pandemi sonrası dünya barışını, sosyal adaleti, sosyal barışı, yeni dünyayı hep birlikte inşa etmeye ihtiyacımız var.” mesajını verdi. Oturuma video mesaj göndererek katılım sağlayan Anders Knape, konuşmasında kardeş şehir ilişkilerinin ve kent ağlarının ortak problemlere çözüm bulmak için fırsat sunduğunu belirtti.

Açılışın diğer bir konuşmacısı Şükrü Karatepe şehirlerin ve şehir diplomasisinin tarihselliğine değindi. Karatepe, ülkelerin demokratikleşmesiyle birlikte şehirlerin tekrar güçlendiğini ve şehir diplomasisinin öne çıktığını vurguladı. Günümüzdeki kardeş şehir ilişkilerine de değinen Karatepe ilişkilerin belirli bir uyuma göre kurulması gerektiğini, aksi takdirde rasgele kurulacak ilişkilerin başarılı sonuç vermeyeceğini belirtti. Nikolaus Meyer-Ladndrut ise iklim, göç gibi ortak sorunların çözümü için ilişki geliştirmenin yanı sıra vatandaşları da sürece dahil etmenin önemini vurguladı. Oturumun son konuşmacısı olan Faruk Kaymakçı, mevcut projenin üst düzey politikada sorunlar olsa bile yerel düzeyde önemli başarılar kazanılabileceğini göstermesi açısından oldukça değerli olduğunu ifade etti. Kaymakçı, “Umarım daha fazla şehrimiz arasında iletişimi ve işbirliğini artırırız. Yerelden gelen bu işbirliğinin Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini kolaylaştıracağını ve bu sürece önemli destek sağlayacağına inanıyorum.” diye ekledi.

 COVID-19 ve Sonrasında Yerel ve Bölgesel Diplomasi için Küresel Ağlar

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen “COVID-19 ve Sonrasında Yerel ve Bölgesel Diplomasi için Küresel Ağlar” başlıklı oturumun moderasyonunu MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan üstlendi. COVID-19 sonrası toplumlarda küresel ağların rolleri ve öneminin ele alındığı oturumda Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Üyesi Dr. Hasan Akgün, Cluj - Napoca Belediye Başkanı ve  AB Bölgeler Komitesi (CoR) Romanya Heyeti Üyesi Emil Boc konuşmacı olarak yer aldı. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Genel Sekreteri Frederic Vallier ise oturuma video mesaj ile katılım sağladı.

Oturumda, belediyelerin COVID-19 süreciyle ilgili deneyimlerine değinildi. Hasan Akgün, kardeş şehirlerle yapılan karşılıklı bilgilendirme toplantılarının bu süreci daha iyi yönetmede kritik olduğunu vurguladı.  Akgün, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yayınlamış olduğu bilgiler sayesinde kendilerini koruduklarını ve böylece vatandaşa daha çok hizmet edebildiklerini ekledi. Akgün, sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte kendilerine ve millete destek verdiğine dikkat çekerek “Pandemi esnasında sivil toplum kuruluşlarının toplum hayatında ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük.” dedi.

Emil Boc ise COVID-19’un kısa sürede her yere yayıldığını belirterek “Hepimiz aynı botun içerisindeyiz.” vurgusu yaptı. Boc, COVID-19 gibi krizlerin zararlarını azaltmak için birlikte hareket edip iyi uygulamaları paylaşmak ve birbirinden öğrenmeyi sağlamak gerektiğini ifade etti. Afet durumlarında sorunların tek başına çözülemeyeceğini belirten Boc, ulusal ve yerel seviyede güçlü işbirliklerinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Diğer İçerikler Haberler