02.12.2020

MBB Kültür Yayınları Sitesi Yeni Yüzüyle Yayın Hayatına Başladı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB),  yerel yönetimler alanında gerek uygulama konusunda yol gösterici gerekse vizyon geliştirici yayın ve raporları yayımlama amacıyla çıktığı yolda MBB Kültür Yayınları markasıyla bu çalışmalarını sistemli ve kurumsal bir şekilde sunmaya devam ediyor. MBB Kültür Yayınları’nın geçen yıl yenilenen kurumsal kimliğine, bu yıl yeni web sitesi ve yeni alan adı mbbkulturyayinlari.com eklendi.

Mimari, ulaşım, kentsel dönüşüm, göç, çocuk ve şehir, afet yönetimi, çevre, yerel demokrasi gibi yerel yönetimleri ilgilendiren geniş bir çerçevede yayınladığı kitap, dergi ve raporlar ile yerel yönetim yayıncılığı alanında önemli bir başvuru noktası olan MBB Kültür Yayınları’nın yeni web sitesiyle birçok yayınının bilgisine ulaşılabileceği gibi, çevrimiçi yayınlanan kaynaklardan da kolayca yararlanılabilecek.

MBB Kültür Yayınları, belediyelerde demokratik, katılımcı, saydam, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşmasını, yerel yönetimlerin faaliyet alanlarına ilişkin her konuda üniversitelerin ilgili bölümleri için birincil kaynak olunmasını, kitabevleri ve online satış platformlarında yer alarak kolay erişilebilir olmasını, yerel yönetimler ve şehircilik alanlarında çeviri ve telif eserler sunmayı ve sürdürülebilir yerel kalkınma için rehberlik sağlamasını hedeflemektedir.