23.09.2019

MBB Hukuk Platformu Toplandı

MBB Hukuk Platformu ve Belediye Hukukçuları’nın kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarını ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğu değerlendirdiği toplantı 13 Şubat 2019, Çarşamba günü Millennium Istanbul Golden Horn Hotel’de gerçekleştirildi.

MBB ev sahipliğinde, üye ilçe belediye avukatlarından 101 hukukçunun katılımı ile gerçekleşen toplantının ilk bölümünde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi Üyesi Hakim Kenan Akgün’ün katılımıyla yapılan istişareler sonucunda; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atmalar ve imar uygulamalarından kaynaklanan idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklarda en çok karşılaşılan sorunların kaynağının sürekli değişen yasalar sebebiyle yerleşik uygulamaların olmaması gösterildi.

Belediye adına yürütülen davalarda bilirkişi raporlarının tek bir taşınmaz üzerinden değerlendirilerek hazırlanması, emsal gösterilen taşınmazların genel kriterlere uymaması sebebiyle itirazların yapılması ve hazırlanan ek raporlar nedeniyle sürecin uzamasının ve buna ek olarak açılan davarda dördüncü aydan sonra işletilen faizlerin idarelerin mağduriyetine sebep olduğu belirtildi. Kamulaştırma davalarında alınan harç bedellerinin de belediyeler için ayrı bir külfet oluşturduğunun altı çizildi.

Toplantının ikinci bölümünde, 19.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na 5/A maddesi eklenmesi ve yeni düzenlemeye göre konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiş olması neticesinde, İski 1. Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Kaplan, yüklenici sözleşmelerinden doğan ihtilaflar ile yüklenicilerin eylemlerinden doğan zararlar çerçevesinde işçilik alacakları ve ticari davalarda arabuluculuk konusunu tüm yönleri ile ele aldı.
Diğer bir gündem maddesi olan E-tebligat yönetmeliğinden sonra hukuk işleri müdürlerine ve avukatlara düşen yükümlülükler konusunda uygulamanın yeni olması sebebi ile yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar tartışılarak toplantıya son verildi.