10.05.2018

MBB Hukuk Platformu Şile’de Toplandı

MBB Hukuk Platformunun ve Belediye hukukçularının her ay periyodik olarak yaptıkları toplantı Şile Belediyesinin ev sahipliğinde 9 Mayıs 2018, Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantının gündemini, 7139 sayılı Kanun ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan değişiklikler, Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma davalarında yaşanan sorunlar ve tapu iptal ve tescil davalarında örnek kararların paylaşılması oluşturdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Başkanı Hâkim Ahmet Sezer tarafından Kamulaştırma Kanununda değişen maddeler bir sunumla anlatıldı. Sezer, değişen objektif değer kriterinin oluşturulacak yeni içtihatlarla çözüleceğini belirtti. Sunuşun ardından Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma davalarında yaşanan problemler hukukçular ile istişare edildi. Toplantının ikinci bölümünde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Hukuk Dairesi üyesi Hâkim Cengiz Altin belediyelere karşı yöneltilen tapu iptal ve tescil davalarını anlatırken, mirasçıların iradi terklerinden bahsetti.

Toplantı, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası ile ilgili bir Yargıtay kararı, arazi ve arsaların imar planına uygun olarak düzenlenmesinde tapu iptal ve tescili içeren bir Yargıtay kararı, imar parseline el atmanın önlenmesi ile ilgili yüksek mahkeme kararlarının paylaşılması ile son buldu.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >