11.04.2017

MBB Hukuk Platformu Mevzuat Değişikliği İçin Rapor Hazırlığında

MBB Hukuk Platformu, İstanbul’un ilçe belediyelerinin mevzuattaki eksikliklerden dolayı yaşadığı problemlere parmak basmak için toplandı. Çalıştay şeklinde tertip edilen toplantının çıktıları rapor haline getirilerek merkezi yönetime sunulacak.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Hukuk Platformu I. Hukuk Çalıştayı, 1 Haziran 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Çalıştay belediye hukuk işleri müdürlerini ve avukatlarını buluşturdu. Üye belediyelerin toplamda 84 hukukçusu tam gün süren çalıştayın birinci oturumunda “Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma” “İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm” ve “Kamu Avukatları ve Belediye Çalışanları Özlük Hakları” konuları konuşuldu. 8 masadan oluşan çalıştayın ilk oturum sunuşları masa moderatörlerince yapıldı. İkinci oturumda ise “Belediye Gelirleri”, “Kamu İhale Mevzuatı” ve “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları” başlıkları detayları ile tartışıldı.  Yaşanan problemler tespit edilerek çözüm önerileri sunuldu.

İSKİ I. Hukuk Müşaviri ve MBB Hukuk Platformu Başkanı Av. Mahmut Kocameşe, çalıştay sonunda kısa bir değerlendirme yaparak şunları aktardı:  “Bugünkü çalıştayın yerel yönetimlerin en çok karşılaştığı hukuki sorunların tartışılmasında ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin sunulması açısından çok verimli bir çalışma olduğu kanaatindeyim. İstanbul’daki ilçe belediyelerinin avukatları tarafından temsil edildiği bu çalıştayın çıktıları rapor haline getirilecek ve mevzuatta değişikliğe ihtiyacı olan maddelerin düzenlenmesinde teklif metni oluşturulacak ve ilgili makamlara iletilecektir.”

MBB Hukuk Platformu, bir sonraki toplantısının ilçe belediyelerden birinin ev sahipliğinde eylül ayı sonunda gerçekleştirileceğini belirledi.

Diğer İçerikler Haberler