22.12.2016

MBB Hukuk Platformu İlk Raporunu Yayınladı

2015 yılında kurulan ve MBB üyesi belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının hukuk müşavirleri, hukuk işleri müdürleri ve avukatlarından oluşan MBB Hukuk platformu ilk raporunu yayınladı. Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma’dan Kamu Avukatlarının Özlük Haklarına kadar birçok konuyu kapsamlı bir şekilde ele alan rapor sorunlara çözüm önerileri sunuyor.

1- Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma

2- İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm

3- Kamu İhale Mevzuatı

4- Belediye Gelirleri

5- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Sorunlar

6- Kamu Avukatları

MBB Hukuk Platformu I.Hukuk Çalıştayı Raporuna ekte ulaşabilirsiniz.

Ekler