11.04.2017

MBB Hukuk Platformu I. Çalıştay Raporunu Yayınladı

2015 yılında kurulan ve MBB üyesi belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının hukuk müşavirleri, hukuk işleri müdürleri ve avukatlarından oluşan MBB Hukuk platformu ilk raporunu yayınladı. Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma’dan Kamu Avukatlarının Özlük Haklarına kadar birçok konuyu kapsamlı bir şekilde ele alan rapor sorunlara çözüm önerileri sunuyor.

MBB Hukuk Platformu, 30 Kasım 2016 Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda, I. Hukuk Çalıştayı Raporu, İSKİ I. Hukuk Müşaviri Mahmut Kocameşe başkanlığında sunuldu.  50 kişinin katılım gösterdiği toplantıda, Raporun ana başlıkları olan Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma, İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm, Kamu İhale Mevzuatı, Belediye Gelirleri, İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Sorunlar ve Kamu Avukatları konuları güncel düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirildi.

Ayrıca 6745 sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununda değiştirilen hükümlerden sonra mahkemelerin verdiği kararlar tartışıldı. Kanunun öngördüğü süreler ile hukukçulara ve belediyelere süre kazandıran kolaylık getiren düzenlemeleri içerdiği konuşuldu. Diğer bir gündem olan 6754 sayılı Bilirkişi Kanununun getirdiği yenilikler değerlendirilerek, örnek bilirkişi kararlarının eksiklikleri istişare edildi. Bunun yanında, son zamanlarda karşılaşılan emsal davalar ve kararlara ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı. Bir sonraki toplantının Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

MBB Hukuk Platformu I.Hukuk Çalıştayı Raporuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.