03.05.2017

MBB Hukuk Platformu Deneyim Paylaşımı

Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu, Belediye Hukukçuları ile birlikte, güncel sorunları ve çözüm önerilerini istişare etmek üzere 19 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul ilçe belediyelerinden 64 hukukçunun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, taşeron işçilerle ilgili olarak alt işveren ile işveren muvazaası, kamu hukuku bakımından değerlendirildi. Personel çalışmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerde, ücret farklarının fiyat farkları olarak ödenmesi gerektiği üzerinde duruldu. Sayıştay’ın sosyal denge sözleşmelerinde limit aşımı sonucu kamu zararı oluştuğuna dair kararı paylaşıldı.

Toplantıda aynı zamanda ruhsatsız iş yerlerinin kapatılmasında belediyelerde uygulanan yöntemler değerlendirildi. Zabıta tarafından direkt kapatılan ruhsatsız iş yerleri olduğu gibi, encümen kararıyla kapatılan ruhsatsız iş yerlerinin de mevcut bulunduğu; Danıştay’ın son kararına göre ise bu işlem için encümen kararı gerektiği belirtildi.

MBB Hukuk Platformu ve Belediye Hukukçularının bir sonraki toplantısının Mayıs ayında Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.