11.04.2017

MBB Hukuk Platformu, Belediye Hukukçuları ile Güçlerini Birleştirdi

Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu, üçüncü istişare toplantısını iki aşamalı olarak Belediye Hukukçuları ile birlikte gerçekleştirdi. Toplantının gündemini İşçi Toplu İş Sözleşmesi süreci ile yeni dönem asgari ücret artışından kaynaklanan hizmet alımı sözleşmesindeki yeni durum oluşturdu.

2015 yılında kurulan MBB Hukuk Platformu, 2016 yılının ilk toplantısında belediyelerin hukuk işleri müdürleri ve avukatlarının oluşturduğu Belediye Hukukçularını ağırladı. MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Koç, başlangıcından imza aşamasına kadar toplu iş sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ikinci aşamasında, MBB Hukuk Platformu Başkanı ve  İSKİ 1. Hukuk  Müşaviri Av. Mahmut Kocameşe’nin başkanlığında yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olan asgari ücretteki artış tartışıldı. Yeni ihale süreçlerinde teknik şartnamelerin bu artışa uygun olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilerek, yılbaşında çıkması beklenen asgari ücret kararnamesinin henüz çıkmamış olmasının ortaya çıkardığı sıkıntılar konuşuldu.

Yeni dönem sosyal denge sözleşmelerinde, belediyelerin toplu iş sözleşmelerini eski sözleşmelerin devamı şeklinde yürüttükleri, bazı belediyelerin de önceki sözleşmeye atıf yaparak yeni sözleşme ile artırım gerçekleştirdikleri toplantıda konuşulan bir diğer konuydu. Kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin olarak Kamulaştırma Kanunu geçici 6. maddesindeki koruma hükümlerinin genişletilmesi hakkında görüşler ifade edildi. Kentsel dönüşüm uygulamalarında harç muafiyeti sebebiyle belediyelerin gelir kaybına uğradığı vurgulandı. Kamu avukatlarının özlük haklarıyla ilgili yapılan çalışmada ek gösterge, kısmi vekalet ücreti, makam-  görev tazminatı ile ilgili taleplerin değerlendirme sonuçlarının beklendiği duyuruldu.

Bir sonraki toplantının 2016 Şubat ayının sonunda Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. 

Diğer İçerikler Haberler